ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 106
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์

ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู
1
  คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (1) 1 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
2
  คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (2) 3 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
3
  อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย (1) 8 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
4
  อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย (2) 10 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
5
  อ่าน คิด พิจารณา (1) 13 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
6
  อ่าน คิด พิจารณา (2) 14 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
7
  เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (1) 15 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
8
  เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (2) 17 ก.ค. 2563 (มีใบงาน)
9
  เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (3) 20 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
10
  เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (4) 21 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานอ่านสนุก
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานเขียน
หน่วยการเรียนรู้ 8. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 อ่านจับใจความย่อตามคิด
เรื่อง 8.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 อ่านจับใจความย่อตามคิด
1
  อ่านเน้นจับใจความ (1)
2
  อ่านเน้นจับใจความ (2)
3
  ย่อความเรื่องน่าคิด

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By jaw774499@gmail.com | 27.06.18 | 6,603 20 ภาษาไทย
  2. Post By Kru.chamai21@gmail.com | 14.06.18 | 3,380 8 ภาษาไทย
  3. Post By นางญาณิศา | 04.07.19 | 2,263 4 ภาษาไทย
  1. Post By jaw774499@gmail.com | 27.06.18 | 6,603 20 ภาษาไทย
  2. Post By Kru.chamai21@gmail.com | 14.06.18 | 3,380 8 ภาษาไทย
  3. Post By นางญาณิศา | 04.07.19 | 2,263 4 ภาษาไทย