ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 75
แผนการสอนโดย ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยที่ 9 มุ่งลิขิตคิดเหตุผล
เรื่อง 1.1 มุ่งลิขิตคิดเหตุผล
  คัดลายมือสื่อภาษา 1 พ.ย. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 3 พ.ย. 66 (มีใบความรู้)
  การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 6 พ.ย. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  ดวงจันทร์ของลำเจียก (1) 7 พ.ย. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  ดวงจันทร์ของลำเจียก (2) 8 พ.ย. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  ดวงจันทร์ของลำเจียก (3) 10 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การพูดแสดงความคิดเห็น 13 พ.ย. 66 (มีใบความรู้)
  การพูดสรุปความรู้จากการฟังและดู 14 พ.ย. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  การเขียนคำแนะนำ 15 พ.ย. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
๑o
  การเขียนบรรยาย (1) 17 พ.ย. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
๑๑
  การเขียนบรรยาย (2) 20 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
หน่วยที่ 10 อ่านคิดเขียน เรียนนำไปใช้
หน่วยที่ 12 เอกลักษณ์ หลักภาษาไทย

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By aidtichai | 26.12.23 | 143 0 ภาษาไทย
  1. Post By aidtichai | 26.12.23 | 143 0 ภาษาไทย