ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 77
แผนการสอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์

ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยที่ ๑ รู้รักษ์หลักภาษา
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยที่ ๒ ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยที่ ๓ นิทานอ่านสนุก
หน่วยการเรียนรู้ 9. หน่วยที่ ๖ มหัศจรรย์สร้างสรรค์ งานเขียน (Re-run)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ