ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 55
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง และ ครูคุณัชญ์ ไตรเรืองศักดิ์
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง และ ครูคุณัชญ์ ไตรเรืองศักดิ์

ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง และ ครูคุณัชญ์ ไตรเรืองศักดิ์
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Hello (1)
1
  Hello, How Are You? 18 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Hello (2)
1
  Nice to Meet You 20 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง About Me!
1
  Know about me 22 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง My body (1)
1
  Parts of Your Body 25 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง My body (2)
1
  Monster’s Body 27 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Test 1 (Hello & Body)
1
  Test 1 (Hello & Body) 29 พ.ค. 63
เรื่อง 1.7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง My New Friend (1)
1
  Tell me more 1 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง My New Friend (2)
1
  What Does She Look Like? 5 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Clothes (1)
1
  My Clothes (1) 8 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Clothes (2)
1
  My Clothes (2) 10 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Clothes (3)
1
  What Is She/He Wearing? 12 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.12 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Test 2 (Unit 1)
1
  Test 2 (Unit 1) 15 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.13 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง People In My Family (1)
1
  My Family (1) 17 มิ.ย.63 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.14 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง People In My Family (2)
1
  My Family (2) 19 มิ.ย.63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.15 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง People In My Family (3)
1
  Family Members (1) 22 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.16 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง People In My Family (4)
1
  Family Members (2) 24 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.17 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง People In My Family (5)
1
  Appearance (1) 26 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.18 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง People In My Family (6)
1
  Appearance (2) 29 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By hasif@hotmail.co.th | 09.07.18 | 1,225 0 ภาษาอังกฤษ
  2. Post By manatsaweeok@gmail.com | 07.12.18 | 1,028 5 ภาษาอังกฤษ
  1. Post By komson_11@hotmail.com | 16.05.18 | 64,167 325 ภาษาอังกฤษ
  2. Post By Autcharee650@gmail.com | 10.06.19 | 2,228 4 ภาษาอังกฤษ
  3. Post By hasif@hotmail.co.th | 09.07.18 | 1,225 0 ภาษาอังกฤษ
  4. Post By manatsaweeok@gmail.com | 07.12.18 | 1,028 5 ภาษาอังกฤษ