ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 53
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง

ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 Unit1 : Self
1
  Hello, How Are You? 3 ก.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  Nice to Meet You 10 ก.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  Know About Me 14 ก.ค.63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
4
  Parts of Your Body 17 ก.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  Monster’s Body 21 ก.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  Test 1 (Hello & Body) 24 ก.ค.63
7
  Tell Me More 31 ก.ค.63
8
  What Does She Look Like? 4 ส.ค..63 (มีใบงานประกอบการสอน)
9
  My Clothes 1 7 ส.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
10
  My Clothes 2 11 ส.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
11
  What Is She/He Wearing? 14 ส.ค.63
12
  Test 2 (Unit 1) 18 ส.ค.63
เรื่อง 1.2 Unit 2 : Family
1
  My Family (1) 21 ส.ค.63 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
2
  My Family (2) 25 ส.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  Family Members (1) 28 ส.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  Family Members (2) 1 ก.ย.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  Appearance (1) 8 ก.ย.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  Appearance (2) 11 ก.ย.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
7
  Work Places (1) 15 ก.ย.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
8
  Work Places (2) 18 ก.ย.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
9
  Animals at Home (1) 22 ก.ย.63
10
  Animals at Home (2) 25 ก.ย.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
11
  My Lovely Pets (2) 29 ก.ย.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 Unit 3 : School
1
  Things in the Classroom (1) 2 ต.ค.63
2
  Numbers (1) 6 ต.ค.63 (มีใบงาน ใบความรู้ประกอบการสอน)
3
  Numbers (2) 9 ต.ค.63 (มีใบงาน ใบความรู้ประกอบการสอน)
4
  How Many? (1) 16 ต.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  Get Ready! (2) 20 ต.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  Classroom Language (1) 27 ต.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
7
  School Signs (1) 30 ต.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
8
  Time (2) 3 พ.ย.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
9
  School Subjects (1) 6 พ.ย.63
10
  Days in a Week (2) 10 พ.ย.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
11
  Around School (1) 13 พ.ย.63 (มีใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By hasif@hotmail.co.th | 09.07.18 | 1,234 0 ภาษาอังกฤษ
  2. Post By manatsaweeok@gmail.com | 07.12.18 | 1,035 5 ภาษาอังกฤษ
  1. Post By komson_11@hotmail.com | 16.05.18 | 64,459 326 ภาษาอังกฤษ
  2. Post By Autcharee650@gmail.com | 10.06.19 | 2,244 4 ภาษาอังกฤษ
  3. Post By hasif@hotmail.co.th | 09.07.18 | 1,234 0 ภาษาอังกฤษ
  4. Post By manatsaweeok@gmail.com | 07.12.18 | 1,035 5 ภาษาอังกฤษ