ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 13
แผนการสอน ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด และ ครูสุนทรี สาธุภาพ
ครูผู้สอน ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด และ ครูสุนทรี สาธุภาพ

ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด และ ครูสุนทรี สาธุภาพ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ