ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 23
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา

ครูอาภรณ์ คำผา
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ศิลปะ รหัสวิชา ศ13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 เรื่อง เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ 1 ก.ค. 63
1
  เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ 1 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 เรื่อง เส้นกับจินตนาการ 8 ก.ค. 63
1
  เส้นกับจินตนาการ 8 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 เรื่อง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15 ก.ค. 63
1
  รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15 ก.ค. 63
เรื่อง 1.4 เรื่อง ดอกไม้แสนสวย 22 ก.ค. 63
1
  ดอกไม้แสนสวย 22 ก.ค. 63
เรื่อง 1.5 เรื่อง วิถีชีวิตในชุมชนของฉัน 29 ก.ค. 63
1
  วิถีชีวิตในชุมชนของฉัน 29 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 เรื่อง การ์ตูนที่ฉันชอบ 5 ส.ค. 63
1
  การ์ตูนที่ฉันชอบ 5 ส.ค. 63
เรื่อง 1.7 เรื่อง สีสันแมลง 19 ส.ค. 63
1
  สีสันแมลง 19 ส.ค. 63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 เรื่อง สีสันสัตว์ทะเล 26 ส.ค. 63
1
  สีสันสัตว์ทะเล 26 ส.ค. 63
เรื่อง 1.9 เรื่อง ศิลปะที่พบในชุมชน 2 ก.ย. 63
1
  ศิลปะที่พบในชุมชน 2 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.10 เรื่อง สีสันเส้นเสียง 9 ก.ย. 63
1
  สีสันเส้นเสียง 9 ก.ย. 63
เรื่อง 1.11 เรื่อง สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว 1 16 ก.ย. 63
1
  สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว 1 16 ก.ย. 63
เรื่อง 1.12 เรื่อง สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว 2 23 ก.ย. 63
1
  สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว 2 23 ก.ย. 63
เรื่อง 1.13 เรื่อง ร้องรำทำเพลง 30 ก.ย. 63
1
  ร้องรำทำเพลง 30 ก.ย. 63
เรื่อง 1.14 เรื่อง เสียงดนตรี 7 ต.ค. 63
1
  เสียงดนตรี 7 ต.ค. 63
เรื่อง 1.15 เรื่อง ภาษาท่าในนาฏศิลป์ 14 ต.ค. 63
1
  ภาษาท่าในนาฏศิลป์ 14 ต.ค. 63
เรื่อง 1.16 เรื่อง เพลงพื้นบ้าน 21 ต.ค. 63
1
  เพลงพื้นบ้าน 21 ต.ค. 63
เรื่อง 1.17 เรื่อง ดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์ 28 ต.ค. 63
1
  ดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์ 28 ต.ค. 63
เรื่อง 1.18 เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมืองและนาฏศิลป์ไทยและการอนุรักษ์ 4 พ.ย. 63
1
  นาฏศิลป์พื้นเมืองและนาฏศิลป์ไทยและการอนุรักษ์ 4 พ.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ