ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 16
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา

ครูอาภรณ์ คำผา
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศิลป์สร้างสรรค์
1
  สีสันเส้นสี 6 พ.ย. 62
2
  ออกแบบกระถางต้นไม้ 13 พ.ย. 62
3
  วาดภาพประเพณี 20 พ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  ต้นไม้คู่สี 27 พ.ย. 62
5
  ปั้นเรื่องราวจากนิทาน 4 ธ.ค.62 (มีสื่อวิดีโอ)
6
  สีสันขนมเค้ก 11 ธ.ค.62
7
  พิมพ์ภาพจากแม่พิมพ์ธรรมชาติ 18 ธ.ค.62
8
  ทบทวนและทดสอบหลังเรียน 25 ธ.ค. 62
9
  ดนตรีในชีวิตประจำวัน วันที่ 8 ม.ค.63 (มีสื่อวิดีโอ)
10
  โน๊ตดนตรี วันที่ 15 ม.ค. 63
11
  จังหวะดนตรี วันที่ 22 ม.ค.63
12
  การฟังและการวิเคราะห์เพลง วันที่ 29 ม.ค. 63 (มีสื่อวิดีโอ)
13
  สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว วันที่ 5 ก.พ. 63 (มีสื่อวิดีโอ)
14
  การละเล่นพื้นบ้านไทย วันที่ 12 ก.พ. 63 (มีสื่อวิดีโอ)
15
  รำวงมาตรฐาน วันที่ 19 ก.พ. 63 (มีสื่อวิดีโอ)
16
  รำวงมาตรฐาน วันที่ 26 ก.พ. 63 (มีสื่อวิดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ