ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 5
แผนการสอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช , ครูจันทิมา อนุกูล , ครุทินกร ปิ่นทอง , ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช , ครูจันทิมา อนุกูล , ครุทินกร ปิ่นทอง , ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์

ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช , ครูจันทิมา อนุกูล , ครุทินกร ปิ่นทอง , ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักศิลปะ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
เรื่อง 1.1 เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์
1
  เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ 20 พ.ค. 63
เรื่อง 1.2 เส้นกับจินตนาการ
1
  เส้นกับจินตนาการ 27 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1
  รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.4 ดอกไม้แสนสวย
1
  ดอกไม้แสนสวย 17 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.5 วิถีชิวิตในชุมชนของฉัน
1
  วิถีชิวิตในชุมชนของฉัน 24 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ