ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา

ครูอาภรณ์ คำผา
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศิลป์สร้างสรรค์
1
  สีสันเส้นสี 2 ธ.ค. 63
2
  ออกแบบกระถางต้นไม้ 9 ธ.ค. 63
3
  วาดภาพประเพณี 16 ธ.ค. 63 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
4
  ต้นไม้คู่สี 23 ธ.ค. 63
5
  ปั้นเรื่องราวจากนิทาน 30 ธ.ค. 63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
6
  สีสันขนมเค้ก 6 ม.ค. 64
7
  พิมพ์ภาพจากแม่พิมพ์ธรรมชาติ 13 ม.ค. 64
8
  ดนตรีในชีวิตประจำวัน วันที่ 20 ม.ค. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
9
  โน๊ตดนตรี วันที่ 27 ม.ค. 64
10
  จังหวะดนตรี วันที่ 3 ก.พ. 64
11
  การฟังและการวิเคราะห์เพลง วันที่ 10 ก.พ. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
12
  สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว วันที่ 17 ก.พ. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
13
  การละเล่นพื้นบ้านไทย วันที่ 24 ก.พ. 64
14
  รำวงมาตรฐาน (1) วันที่ 3 มี.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
15
  รำวงมาตรฐาน (2) วันที่ 10 มี.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
16
  สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว 17 มี.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
17
  การละเล่นพื้นบ้านไทย 24 มี.ค. 64
18
  รำวงมาตรฐาน 31 มี.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
19
  รำวงมาตรฐาน 7 เม.ย. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ