ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูสุจิตรา บุญธรรม และ ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูสุจิตรา บุญธรรม และ ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ

ครูสุจิตรา บุญธรรม และ ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สุขภาพดีชีวีมีสุข
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ครอบครัวและเพื่อนของฉัน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ