ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์

ครูจุลีพร จุรุพันธ์
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 อาหารหลัก 5 หมู่
1
  อาหารหลัก 5 หมู่ วันที่ 1 พ.ย. 62
เรื่อง 1.2 การจำแนกอาหารหลัก 5 หมู่
1
  การจำแนกอาหารหลัก 5 หมู่ วันที่ 8 พ.ย. 62
เรื่อง 1.3 วิธีการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม
1
  วิธีการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม วันที่ 15 พ.ย. 62 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.4 ธงโภชนาการ
1
  ธงโภชนาการ วันที่ 22 พ.ย. 62
เรื่อง 1.5 โภชนบัญญัติ 9 ประการ
1
  โภชนบัญญัติ 9 ประการ 9 ประการ วันที่ 29 พ.ย. 62
เรื่อง 1.6 ประเภทของฟัน
1
  ประเภทของฟัน วันที่ 6 ธ.ค. 62
เรื่อง 1.7 วิธีการดูแลรักษาฟัน
1
  วิธีการดูแลรักษาฟัน วันที่ 13 ธ.ค. 62
เรื่อง 1.8 วิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธี
1
  วิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธี วันที่ 20 ธ.ค. 62 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.9 โรคและการป้องกัน
1
  โรคและการป้องกัน วันที่ 27 ธ.ค. 62
เรื่อง 1.10 โรคและการป้องกัน
1
  โรคและการป้องกัน วันที่ 3 ม.ค. 63
เรื่อง 1.11 สมรรถภาพทางกาย
1
  สมรรถภาพทางกาย วันที่ 10 ม.ค. 63
เรื่อง 1.12 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
1
  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย วันที่ 17 ม.ค. 63 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.13 อันตรายเกิดขึ้นที่บ้าน
1
  อันตรายเกิดขึ้นที่บ้าน วันที่ 24 ม.ค. 63
เรื่อง 1.14 อันตรายที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
1
  อันตรายที่เกิดขึ้นในโรงเรียน วันที่ 31 ม.ค. 63
เรื่อง 1.15 วิธีการขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุร้าย หรืออุบัติเหตุ
1
  วิธีการขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุร้าย หรืออุบัติเหตุ วันที่ 7 ก.พ. 63
เรื่อง 1.16 การปฐมพยาบาล
1
  การปฐมพยาบาล วันที่ 14 ก.พ. 63
เรื่อง 1.17 การปฐมพยาบาล
1
  การปฐมพยาบาล วันที่ 21 ก.พ. 63
เรื่อง 1.18 การปฐมพยาบาล
1
  การปฐมพยาบาล วันที่ 28 ก.พ. 63 (มีสื่อวิดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ