ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง

ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรม
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยที่ 3 การรวบรวมข้อมูล

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ