ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง

ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรม
เรื่อง 2.1 แผนการเรียนรู้ที่ 2.1 การเขียนโปรแกรม
1
  การเขียนโปรแกรม(1) 31 ก.ค. 63 (มีใบงานและคำถามหลังกิจกรรมประกอบการสอน)
2
  การเขียนโปรแกรม(2) 7 ส.ค. 63 (มีใบงานและคำถามหลังกิจกรรมประกอบการสอน)
3
  การเขียนโปรแกรม(3) 14 ส.ค. 63 (มีใบงานและคำถามหลังกิจกรรมประกอบการสอน)
4
  การเขียนโปรแกรม(4) 21 ส.ค. 63 (มีใบงานและคำถามหลังกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 แผนการเรียนรู้ที่ 2.2 การหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรม
1
  การหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรม(1) 28 ส.ค. 63 (มีใบงานและคำถามหลังกิจกรรมประกอบการสอน)
2
  การหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรม(2) 11 ก.ย. 63 (มีใบงานและคำถามหลังกิจกรรมประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยที่ 3 การรวบรวมข้อมูล

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ