ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง

ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 เรียนรู้เทคโนโลยีไมโครซอฟท์เวิร์ด
1
  เรียนรู้เทคโนโลยีไมโครซอฟท์เวิร์ด วันที่ 4 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.2 การเปิด – ปิดโปรแกรม
1
  การเปิด – ปิดโปรแกรม วันที่ 18 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.3 การใช้งานริบบอน
1
  การใช้งานริบบอน วันที่ 25 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.4 การจัดการแถบเครื่องมือด่วน
1
  การจัดการแถบเครื่องมือด่วน วันที่ 8 ม.ค. 64
เรื่อง 1.5 การสร้างไฟล์เอกสารใหม่
1
  การสร้างไฟล์เอกสารใหม่ วันที่ 15 ม.ค. 64
เรื่อง 1.6 การบันทึกเอกสาร
1
  การบันทึกเอกสาร วันที่ 22 ม.ค. 64
เรื่อง 1.7 การเปิด – ปิดเอกสาร
1
  การเปิด – ปิดเอกสาร วันที่ 29 ม.ค. 64
เรื่อง 1.8 การแก้ไขข้อความ
1
  การแก้ไขข้อความ วันที่ 5 ก.พ. 64
เรื่อง 1.9 การย้ายและการคัดลอกข้อความ
1
  การย้ายและการคัดลอกข้อความ วันที่ 19 ก.พ. 64
เรื่อง 1.10 การกำหนดชนิดและขนาดตัวอักษร
1
  การกำหนดชนิดและขนาดตัวอักษร วันที่ 5 มี.ค. 64
เรื่อง 1.11 การกำหนดสีและรูปแบบตัวอักษร
1
  การกำหนดสีและรูปแบบตัวอักษร วันที่ 12 มี.ค. 64
เรื่อง 1.12 การใส่สีและเส้นกรอบ
1
  การใส่สีและเส้นกรอบ วันที่ 19 มี.ค. 64
เรื่อง 1.13 การจัดข้อความด้วยสไตล์ได้
1
  การจัดข้อความด้วยสไตล์ได้ วันที่ 26 มี.ค. 64
เรื่อง 1.14 การตรวจสอบ แก้ไขตัวสะกด
1
  การตรวจสอบ แก้ไขตัวสะกด วันที่ 2 เม.ย 64
เรื่อง 1.15 ความหมาย ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต
1
  ความหมาย ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต วันที่ 9 เม.ย 64

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ