ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูชนาธิป แดงฉ่ำ

ครูชนาธิป แดงฉ่ำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยที่ 1 วัตถุและวัสดุกับการเปลี่ยนแปลง
หน่วยที่ 2 แรง
เรื่อง 2.1 แรง
  แรงและผลของแรงมีอะไรบ้าง (1) 20 มิ.ย. 67
  แรงและผลของแรงมีอะไรบ้าง (2) 24 มิ.ย. 67
  แรงและผลของแรงมีอะไรบ้าง (3) 27 มิ.ย. 67
  แรงและผลของแรงมีอะไรบ้าง (4) 1 ก.ค. 67
  แรงและผลของแรงมีอะไรบ้าง (5) 4 ก.ค. 67
  แม่เหล็กดึงดูดวัสดุอะไรบ้าง (1) 8 ก.ค. 67
  แม่เหล็กดึงดูดวัสดุอะไรบ้าง (2) 11 ก.ค. 67
  แม่เหล็กดึงดูดวัสดุอะไรบ้าง (3) 15 ก.ค. 67
  ขั้วแม่เหล็กเกี่ยวข้องกับทิศอย่างไร (1) 18 ก.ค. 67
๑o
  ขั้วแม่เหล็กเกี่ยวข้องกับทิศอย่างไร (2) 25 ก.ค. 67
๑๑
  ขั้วแม่เหล็กเกี่ยวข้องกับทิศอย่างไร (3) 1 ส.ค. 67
๑๒
  แม่เหล็กเข้าใกล้กันจะเป็นอย่างไร (1) 5 ส.ค. 67
๑๓
  แม่เหล็กเข้าใกล้กันจะเป็นอย่างไร (2) 8 ส.ค. 67
๑๔
  แม่เหล็กเข้าใกล้กันจะเป็นอย่างไร (3) 15 ส.ค. 67
๑๕
  แม่เหล็กเข้าใกล้กันจะเป็นอย่างไร (4) 19 ส.ค. 67
๑๖
  ร่วมแรงแปลงร่างนิทาน (1) 22 ส.ค. 67
๑๗
  ร่วมแรงแปลงร่างนิทาน (2) 26 ส.ค. 67
๑๘
  ร่วมแรงแปลงร่างนิทาน (3) 29 ส.ค. 67
๑๙
  ร่วมแรงแปลงร่างนิทาน (4) 2 ก.ย. 67
หน่วยที่ 3 ชีวิตสัตว์
เรื่อง 3.1 ชีวิตสัตว์
  สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ (1) 5 ก.ย. 67
  สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ (2) 9 ก.ย. 67
  สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ (3) 12 ก.ย. 67
  สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ (4) 16 ก.ย. 67
  วัฏจักรชีวิตของสัตว์เป็นอย่างไร (1) 19 ก.ย. 67
  วัฏจักรชีวิตของสัตว์เป็นอย่างไร (2) 23 ก.ย. 67
  วัฏจักรชีวิตของสัตว์เป็นอย่างไร (3 26 ก.ย. 67
  วัฏจักรชีวิตของสัตว์เป็นอย่างไร (4) 30 ก.ย. 67
  สัตว์เลี้ยงของฉัน (1)
๑o
  สัตว์เลี้ยงของฉัน (2)
๑๑
  สัตว์เลี้ยงของฉัน (3)
๑๒
  สัตว์เลี้ยงของฉัน (4)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ