ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง

ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
เรียนรู้ก้าวไกล ICT

แผนการสอน เรียนรู้ก้าวไกล ICT

หน่วยการเรียนรู้ 1. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง 1.1 ความหมาย ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต
1
  ความหมาย ประโยชน์และโทษของอินเตอร์เน็ต วันที่ 18 พ.ค. 61
เรื่อง 1.2 การใช้งานโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
1
  การใช้งานโปรแกรมอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น วันที่ 25 พ.ค. 61
เรื่อง 1.3 การสืบค้นข้อมูลด้วยอินเทอร์เน็ต
1
  การสืบค้นข้อมูลด้วยอินเทอร์เน็ต วันที่ 1 มิ.ย. 61
เรื่อง 1.4 เรียนรู้เทคโนโลยีไมโครซอฟท์เวิร์ด
1
  เรียนรู้เทคโนโลยีไมโครซอฟท์เวิร์ด วันที่ 8 มิ.ย. 61
เรื่อง 1.5 การเปิด – ปิดโปรแกรม
1
  การเปิด – ปิดโปรแกรม วันที่ 15 มิ.ย. 61
เรื่อง 1.6 การใช้งานริบบ้อน
1
  การใช้งานริบบ้อน วันที่ 22 มิ.ย. 61
เรื่อง 1.7 การจัดการแถบเครื่องมือด่วน
1
  การจัดการแถบเครื่องมือด่วน วันที่ 29 มิ.ย. 61 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.8 การสร้างไฟล์เอกสารใหม่
1
  การสร้างไฟล์เอกสารใหม่ วันที่ 6 ก.ค. 61 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.9 การบันทึกเอกสาร
1
  การบันทึกเอกสาร วันที่ 13 ก.ค. 61
เรื่อง 1.10 การเปิด – ปิดเอกสาร
1
  การเปิด – ปิดเอกสาร วันที่ 20 ก.ค. 61 (มีใบความรู้)
เรื่อง 1.11 การแก้ไขข้อความ
1
  การแก้ไขข้อความ วันที่ 3 ส.ค.61 (มีใบความรู้)
เรื่อง 1.12 การย้ายและการคัดลอกข้อความ
1
  การย้ายและการคัดลอกข้อความ วันที่ 10 ส.ค.61 (มีใบความรู้)
เรื่อง 1.13 การกำหนดชนิดและขนาดตัวอักษร
1
  การกำหนดชนิดและขนาดตัวอักษร วันที่ 17 ส.ค.61 (มีใบความรู้)
เรื่อง 1.14 การกำหนดสีและรูปแบบตัวอักษร
1
  การกำหนดสีและรูปแบบตัวอักษร วันที่ 24 ส.ค.61 (มีใบความรู้)
เรื่อง 1.15 การใส่สีและเส้นกรอบ
1
  การใส่สีและเส้นกรอบ วันที่ 31 ส.ค.61 (มีใบความรู้)
เรื่อง 1.16 การจัดข้อความด้วยสไตล์ได้
1
  การจัดข้อความด้วยสไตล์ได้ วันที่ 7 ก.ย.61 (มีใบความรู้)
เรื่อง 1.17 การตรวจสอบ แก้ไขตัวสะกด
1
  การตรวจสอบ แก้ไขตัวสะกด วันที่ 14 ก.ย.61 (มีใบความรู้)
เรื่อง 1.18 การเลือก การคัดลอก การย้ายข้อมูล
1
  การเลือก การคัดลอก การย้ายข้อมูล วันที่ 21 ก.ย.61 (มีใบความรู้)
เรื่อง 1.19 ทบทวนบทเรียน
1
  ทบทวนบทเรียน วันที่ 28 ก.ย.61

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ