ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 7
แผนการสอน ครูภากร อุปการแก้ว และ ครูสกุญา นกเทียน
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว และ ครูสกุญา นกเทียน

ครูภากร อุปการแก้ว และ ครูสกุญา นกเทียน
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักประวัติศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ