ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 96
แผนการสอน ครูอนุชา อินทร์พ่วง และ ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูอนุชา อินทร์พ่วง และ ครูเกศวลี มะลิโชติ

ครูอนุชา อินทร์พ่วง และ ครูเกศวลี มะลิโชติ
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา
เรื่อง 1.1 โรงเรียนของเรา
  การทักทาย 1 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สระในภาษาไทย 2 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สระสร้างสรรค์ 4 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สระประสมชวนคิด 7 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สระมหัศจรรย์ (-ะ เปลี่ยนรูปเป็น -ั ) และ (เ-ะ เปลี่ยนรูปเป็น เ -็ ) 8 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สระมหัศจรรย์ (แ-ะ เปลี่ยนรูปเป็น แ -็ ) และ (เ-อ เปลี่ยนรูปเป็น เ - ิ) 9 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สระมหัศจรรย์ (สระโอะ (โ-ะ) สระเออ (เ-อ) สระอัว (-ั ว) ลดรูป) 10 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ครบเครื่องเรื่องสระ 11 มิ.ย. 64 (มีใบความรู้)
  สรุปความรู้สระในภาษาไทย 14 มิ.ย. 64 (มีใบความรู้)
๑o
  สร้างสรรค์ชิ้นงาน 15 มิ.ย. 64 (มีใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความกรุณาพาสุขใจ
เรื่อง 4.1 ความกรุณาพาสุขใจ
  เรียงลำดับเหตุการณ์ (แม่กาเหว่ารักลูก) 14 ก.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  เรียงลำดับเหตุการณ์ (นกเขาเถื่อน) 15 ก.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  เขียนแผนภาพโครงเรื่อง (ดาวลูกไก่) 16 ก.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ตอบคำถามเชิงเหตุผล (เด็กน้อย) 19 ก.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ตอบคำถามเชิงเหตุผล (วิชาหนาเจ้า) 20 ก.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  หลานยายกะตา (นิทานลูกโซ่) 21 ก.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  เขียนแผนภาพโครงเรื่อง (หลานยายกะตา) 22 ก.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  พระคุณนี้มีค่า 23 ก.ค. 64 (มีใบความรู้)
  เรื่องเล่าของแม่ (การเล่ารายละเอียดจากเรื่อง ที่ฟังและดู) 27 ก.ค. 64 (มีใบความรู้)
๑o
  ผู้มีพระคุณของฉัน 29 ก.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อักษรหรรษา
เรื่อง 5.1 อักษรหรรษา
  อักษรควบกล้ำ (ร ควบ) 30 ก.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  อักษรควบกล้ำ (ล ควบ) 2 ส.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  อักษรควบกล้ำ (ว ควบ) 3 ส.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  อักษรควบกล้ำ ( ทร เปลี่ยนเสียงเป็น ซ ) 4 ส.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  อักษรควบกล้ำ (จ ซ ศ ส ออกเสียงเฉพาะตัวหน้า) 5 ส.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ควบกล้ำนำไปใช้ 6 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  อักษรสามหมู่ (อักษรสูง) 9 ส.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ สื่อวีดิทัศน์ และคลิปเสียง)
  อักษรสามหมู่ (อักษรกลาง) 10 ส.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ สื่อวีดิทัศน์ และคลิปเสียง)
  อักษรสามหมู่ (อักษรต่ำ) 11 ส.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ สื่อวีดิทัศน์ และคลิปเสียง)
๑o
  อักษรสร้างสรรค์ (สูง กลาง ต่ำ) 13 ส.ค. 64 (มีแบบประเมินตนเอง แบบบันทึกการเรียนรู้ และสื่อวีดิทัศน์)
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ศึกษาชนิดคำไทย
เรื่อง 6.1 ศึกษาชนิดคำไทย
  อักษรนำ (ออกเสียงพยางค์เดียว) 16 ส.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)
  อักษรนำ (อักษรสูงนำต่ำเดี่ยว) 17 ส.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)
  อักษรนำ (อักษรกลางนำต่ำเดี่ยว) 18 ส.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)
  อักษรนำจำไปใช้ (พีระมิดอักษรนำ) 19 ส.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)
  คำนาม 20 ส.ค. 64 (มีใบความรู้ และคลิปเสียง)
  คำสรรพนาม 23 ส.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)
  คำกริยา 24 ส.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)
  สร้างสรรค์ชิ้นงาน (คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา) 25 ส.ค. 64 (มีใบความรู้ และคลิปเสียง)
  สัญลักษณ์น่ารู้ 26 ส.ค. 64
๑o
  สัญลักษณ์น่ารู้ (ป้ายจราจรประเภทบังคับ และป้ายเตือน) 27 ส.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 9. หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เขียนสนุกแสนสุขสันต์

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ