ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 31
แผนการสอน ครูอนุชา อินทร์พ่วง และ ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูอนุชา อินทร์พ่วง และ ครูเกศวลี มะลิโชติ

ครูอนุชา อินทร์พ่วง และ ครูเกศวลี มะลิโชติ
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
เรื่อง 1.1 โรงเรียนของเรา 1
1
  โรงเรียนของเรา (1) 18 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 โรงเรียนของเรา 2
1
  โรงเรียนของเรา (2) 19 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 สวัสดีเพื่อนใหม่ 1
1
  สวัสดีเพื่อนใหม่ (1) 20 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 สวัสดีเพื่อนใหม่ 2
1
  สวัสดีเพื่อนใหม่ (2) 21 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 วันเปิดเทอม 1
1
  วันเปิดเทอม (1) 22 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.6 วันเปิดเทอม 2
1
  วันเปิดเทอม (2) 25 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.7 หน้าที่ของเรา 1
1
  หน้าที่ของเรา (1) 26 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.8 หน้าที่ของเรา 2
1
  หน้าที่ของเรา (2) 27 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.9 มารยาทดีมีน้ำใจ 1
1
  มารยาทดีมีน้ำใจ (1) 28 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.10 มารยาทดีมีน้ำใจ 2
1
  มารยาทดีมีน้ำใจ (2) 29 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.11 แม่ ก กา พาสนุก 1
1
  แม่ ก กา พาสนุก (1) 1 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.12 แม่ ก กา พาสนุก 2
1
  แม่ ก กา พาสนุก (2) 2 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.13 แม่กง คงอยู่ 1
1
  แม่กง คงอยู่ (1) 4 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.14 แม่กง คงอยู่ 2
1
  แม่กง คงอยู่ (2) 5 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.15 อิ่มเอ๋ยอิ่มก่อน 1
1
  อิ่มเอ๋ยอิ่มก่อน (1) 8 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.16 อิ่มเอ๋ยอิ่มก่อน 2
1
  อิ่มเอ๋ยอิ่มก่อน (2) 9 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.17 หนูแจ๋วขายว่าว 1
1
  หนูแจ๋วขายว่าว (1) 10 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.18 หนูแจ๋วขายว่าว 2
1
  หนูแจ๋วขายว่าว (2) 11 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.19 แม่เกยเคยเรียน 1
1
  แม่เกยเคยเรียน (1) 12 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.20 แม่เกยเคยเรียน 2
1
  แม่เกยเคยเรียน (2) 15 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.21 กิริยาวาจาดี 1
1
  กิริยาวาจาดี (1) 16 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.22 กิริยาวาจาดี 2
1
  กิริยาวาจาดี (2) 17 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.23 แม่ดอกรัก 1
1
  แม่ดอกรัก (1) 18 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.24 แม่ดอกรัก 2
1
  แม่ดอกรัก (2) 19 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.25 แม่กดสดใส 1
1
  แม่กด สดใส (1) 22 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.26 แม่กดสดใส 2
1
  แม่กด สดใส (2) 23 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.27 แม่กบครบถ้วน 1
1
  แม่กบ ครบถ้วน (1) 24 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.28 แม่กบครบถ้วน 2
1
  แม่กบ ครบถ้วน (2) 25 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.29 สักวาหวานอื่น 1
1
  สักวาหวานอื่น (1) 26 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.30 สักวาหวานอื่น 2
1
  สักวาหวานอื่น (2) 29 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.31 กาเหว่า 1
1
  กาเหว่า (1) 30 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ