ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง

ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนโปรแกรม
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การตรวจหาข้อผิดพลาด
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การใช้งานซอฟต์แวร์
เรื่อง 4.1 การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น
1
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น(1) 29 ธ.ค. 2563 (มีใบความรู้)
2
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น(2) 5 ม.ค. 2564 (มีใบความรู้)
3
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น(3) 12 ม.ค. 2564 (มีใบความรู้)
4
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น(4) 19 ม.ค. 2564 (มีใบความรู้)
5
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น(5) 26 ม.ค. 2564 (มีใบความรู้)
6
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น(6) 2 ก.พ. 2564 (มีใบความรู้)
7
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น(7) 9 ก.พ. 2564 (มีใบความรู้)
8
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น(8) 16 ก.พ. 2564 (มีใบความรู้)
9
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น(9) 23 ก.พ. 2564 (มีใบความรู้)
10
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น(10) 2 มี.ค. 2564 (มีใบความรู้)
11
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น(11) 9 มี.ค. 2564 (มีใบความรู้)
12
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น(12) 16 มี.ค. 2564 (มีใบความรู้)
13
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น(13) 23 มี.ค. 2564 (มีใบความรู้)
14
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น(14) 30 มี.ค. 2564 (มีใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ