ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 47
แผนการสอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด
ครูผู้สอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด

ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

กระดานสนทนา