ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 26
แผนการสอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช และ ครูอาภรณ์ คำผา และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช,ครูอาภรณ์ คำผา,ครูจิราภรณ์ พยัพฤกษ์

ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช,ครูอาภรณ์ คำผา,ครูจิราภรณ์ พยัพฤกษ์
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ