ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 49
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว และ ครูศิริรัตน์ ศรีทอง
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว และ ครูศิริรัตน์ ศรีทอง

ครูวิภามาศ แซ่โง้ว และ ครูศิริรัตน์ ศรีทอง
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่1 สิ่งมีชีวิต
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
1
  สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (1) 18 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
2
  สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (2) 20 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
3
  สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (3) 25 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
4
  สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (4) 27 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 การเจริญเติบโตของพืช
1
  เมล็ดพืชน้อย (1) 1 มิ.ย. 63 (มีใบงานและบัตรภาพ)
2
  เมล็ดพืชน้อย (2) 8 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
3
  สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (1) 10 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
4
  สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (2) 15 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
5
  สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (3) 17 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
6
  สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (4) 22 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
7
  สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (5) 24 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 หน่วยย่อยที่ 3 วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
1
  พืชดอกรอบตัว (1) 29 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By wilaifo@gmail.com | 29.11.18 | 834 0 วิทยาศาสตร์
  2. Post By Amnatchanasuk@Gmail.com | 17.09.18 | 773 0 วิทยาศาสตร์
  3. Post By chah | 07.08.19 | 445 1 วิทยาศาสตร์
  1. Post By namwan | 13.12.18 | 1,704 1 วิทยาศาสตร์
  2. Post By hot787hot@gmail.com | 17.05.18 | 1,567 1 วิทยาศาสตร์
  3. Post By wilaifo@gmail.com | 29.11.18 | 834 0 วิทยาศาสตร์
  4. Post By Amnatchanasuk@Gmail.com | 17.09.18 | 773 0 วิทยาศาสตร์
  5. Post By chah | 07.08.19 | 445 1 วิทยาศาสตร์