ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 124
แผนการสอน ครูพีระพงษ์ เย็นทรวง และ ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูพีระพงษ์ เย็นทรวง และ ครูทรงสมร พกมณี

ครูพีระพงษ์ เย็นทรวง และ ครูทรงสมร พกมณี
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวน
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวน
1
  การนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 (โดยการนับทีละ1 และนับทีละ10) 18 พ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน 100 (โดยการนับทีละ 2) 19 พ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
3
  การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน100 (โดยการนับทีละ 5) 20 พ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
4
  การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200 (โดยการนับทีละ 10) 21 พ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
5
  การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200 22 พ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
6
  การเขียน การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200 25 พ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
7
  การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 1,000 26 พ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
8
  การเขียน การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนไม่เกิน 1,000 27 พ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
9
  การบอกจำนวนนับ ไม่เกิน 1,000 ด้วยหลักลูกคิด 28 พ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
10
  1. หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 2. การเขียนในรูปกระจาย 29 พ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
11
  หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 (การเขียนในรูปกระจาย) 1 มิ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
12
  การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน โดยใช้เครื่องหมาย > < 2 มิ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
13
  การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน โดยใช้เครื่องหมาย > < (1) 4 มิ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
14
  การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน โดยใช้เครื่องหมาย > < (2) 5 มิ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
15
  เรียงลำดับจำนวนสามหลัก 3 จำนวน 8 มิ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
16
  เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,000 (4-5 จำนวน) 9 มิ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
17
  จำนวนคู่ และจำนวนคี่ 10 มิ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
18
  ร่วมคิดร่วมทำ หน่วยที่ 1 จำนวน 11 มิ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
1
  1.การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 100 2.การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 12 มิ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การบวกจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 100 โดยใช้เส้นจำนวน 15 มิ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
3
  การหาผลบวกของจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทด 16 มิ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
4
  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีทด ใช้การตั้งบวก (1) 17 มิ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
5
  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีทด ใช้การตั้งบวก (2) 18 มิ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
6
  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีทด ใช้ตารางร้อย 19 มิ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
7
  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีทด ใช้การตั้งบวก (1) 22 มิ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
8
  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีทด ใช้การตั้งบวก (2) 23 มิ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
9
  การบวกจำนวนสามจำนวน 24 มิ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
10
  การบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวก ไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวก (1) 25 มิ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
11
  การบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวก ไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวก (2) 26 มิ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
12
  การหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยใช้เส้นจำนวน 29 มิ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
13
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ไม่มีการกระจาย 30 มิ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By Amnatchanasuk@Gmail.com | 21.09.18 | 45,683 708 คณิตศาสตร์
  2. Post By tangkanok24@gmail.com | 27.06.19 | 1,880 5 คณิตศาสตร์
  1. Post By Amnatchanasuk@Gmail.com | 21.09.18 | 45,683 708 คณิตศาสตร์
  2. Post By tangkanok24@gmail.com | 27.06.19 | 1,880 5 คณิตศาสตร์