ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 124
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง และ ครูพรนภา ผามบน
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง และ ครูพรนภา ผามบน

ครูชนันรัตน์ บุญคง และ ครูพรนภา ผามบน
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่าน เขียน เรียนภาษา
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
เรื่อง 4.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
1
  กาเหว่า (1) 30 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By pongsriuksorn@gmail.com | 17.12.18 | 14,599 79 ภาษาไทย
  2. Post By นางสาว | 10.07.19 | 3,359 1 ภาษาไทย