ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 121
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง

ครูชนันรัตน์ บุญคง
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่าน เขียน เรียนภาษา
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน
เรื่อง 7.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน
1
  รู้จัก การันต์ (1) 28 ก.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  รู้จัก การันต์ (2) 29 ก.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  รู้ทัน ไม้ยมก (1) 30 ก.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  รู้ทัน ไม้ยมก (2) 1 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  ตกใจ อัศเจรีย์ (1) 2 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  ตกใจ อัศเจรีย์ (2) 5 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
7
  รู้ดี เครื่องหมายวรรคตอน (1) 6 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
8
  รู้ดี เครื่องหมายวรรคตอน (2) 7 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
9
  อ่านได้ใช้เป็น (เครื่องหมายวรรคตอน) (1) 8 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
10
  อ่านได้ใช้เป็น (เครื่องหมายวรรคตอน) (2) 9 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By pongsriuksorn@gmail.com | 17.12.18 | 14,599 79 ภาษาไทย
  2. Post By นางสาว | 10.07.19 | 3,359 1 ภาษาไทย