ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 95
แผนการสอนโดย ครูชนันรัตน์ บุญคง และ ครูพรนภา ผามบน
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน

ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยที่ 11 ท่องไปทั่วถิ่นไทย
เรื่อง 1.1 ท่องไปทั่วถิ่นไทย
  อู้ภาษาเหนือ 1 พ.ย. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  อีสานบ้านเฮา 2 พ.ย. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  แหลงใต้ได้หม้าย 3 พ.ย. 66(มีใบงานและใบความรู้)
  ภาษาถิ่นสี่ภาค 6 พ.ย. 66(มีใบงานและใบความรู้)
  คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน (1) 7 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้และบัตรคำ)
  คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน (2) 8 พ.ย. 66 (มีใบความรู้และบัตรคำ)
  อ่านคล่อง ร้องเล่น 9 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  มดง่ามกับจักจั่น 10 พ.ย. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  รักษ์โลก ลดโลกร้อน 13 พ.ย. 66 (มีใบงาน บัตรคำและรูปภาพประกอบสื่อ)
๑o
  คำที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น 14 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ บัตรคำและแบบประเมินตนเอง)
หน่วยที่ 12 อ่านได้ใช้เป็น
เรื่อง 2.1 อ่านได้ใช้เป็น
  ชีวีปลอดภัยจากป้ายจราจร 15 พ.ย. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  สัญลักษณ์นี้มีความหมาย 16 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  การฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อน และปฏิบัติตาม 17 พ.ย. 66(มีสื่อประกอบสำหรับครู)
  การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย ในชีวิตประจำวัน 20 พ.ย. 66(มีใบงานและใบความรู้)
  คำที่ใช้ บัน 21 พ.ย. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  ตามหาคำ บรร 22 พ.ย. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  รร (ร หัน) สรรสร้างความรู้ (1) 23 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อไอศกรีม)
  รร (ร หัน) สรรสร้างความรู้ (2) 24 พ.ย. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  ชายชรากับลาแก่ 27 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑o
  วัวเพื่อนรัก 28 พ.ย. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
๑๑
  เพื่อนเล่นแสนรัก 29 พ.ย. 66 (มีใบงานและแบบประเมินตนเอง)
หน่วยที่ 13 ร้องเล่นการละเล่นเด็กไทย
หน่วยที่ 14 สร้างสรรค์งานเขียน
เรื่อง 4.1 สร้างสรรค์งานเขียน
  เรื่องเล่าประสบการณ์ 18 ธ.ค. 66 (มีใบความรู้)
  เรื่องสั้นนี้มีที่มา 19 ธ.ค. 66(มีใบงานและใบความรู้)
  จินตนาการสานความคิด 20 ธ.ค. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  เขียนเรื่องจากประสบการณ์ 21 ธ.ค. 66(มีใบงานและใบความรู้)
  คงรูปไว้ไม่เปลี่ยนแปลง (สระคงรูป) 22 ธ.ค. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  สระเปลี่ยนไป (สระเปลี่ยนรูป) 25 ธ.ค. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  ลดรูปหายไป (สระลดรูป) 26 ธ.ค. 66(มีใบงานและใบความรู้)
  การใช้พจนานุกรม (1) 27 ธ.ค. 66(มีใบงานและใบความรู้)
  การใช้พจนานุกรม (2) 28 ธ.ค. 66 (มีใบงาน บัตรพยัญชนะ และใบกิจกรรม)
๑o
  ปริศนาคำทาย อะไรเอ่ย 2 ม.ค. 67 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By ครูบังเอิญ ป.2 | 30.01.24 | 103 0 ภาษาไทย
  1. Post By ครูบังเอิญ ป.2 | 30.01.24 | 103 0 ภาษาไทย