ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานพื้นฐานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ 1. วัฒนธรรมการกินอาหารของคนไทย
หน่วยการเรียนรู้ 2. อาหารและการเลือกซื้ออาหาร
เรื่อง 2.1 อาหารและการเลือกซื้ออาหาร
1
  อาหารและการเลือกซื้ออาหาร
หน่วยการเรียนรู้ 3. อาหารเพื่อสุขภาพ
เรื่อง 3.1 อาหารเพื่อสุขภาพ
1
  อาหารเพื่อสุขภาพ
หน่วยการเรียนรู้ 4. แคลอรีที่เหมาะสมกับตนเอง
เรื่อง 4.1 แคลอรีที่เหมาะสมกับตนเอง
1
  แคลอรีที่เหมาะสมกับตนเอง
หน่วยการเรียนรู้ 5. อาหารกับการลดน้ำหนักส่วนเกิน
เรื่อง 5.1 อาหารกับการลดน้ำหนักส่วนเกิน
1
  อาหารกับการลดน้ำหนักส่วนเกิน
หน่วยการเรียนรู้ 6. หลักการประกอบอาหาร
เรื่อง 6.1 หลักการประกอบอาหาร
1
  หลักการประกอบอาหาร
หน่วยการเรียนรู้ 7. หลักการจัดและตกแต่งจาน
เรื่อง 7.1 หลักการจัดและตกแต่งจาน
1
  หลักการจัดและตกแต่งจาน
หน่วยการเรียนรู้ 8. ความปลอดภัยในห้องครัว
เรื่อง 8.1 ความปลอดภัยในห้องครัว
1
  ความปลอดภัยในห้องครัว
หน่วยการเรียนรู้ 9. การเก็บและกักตุนอาหาร
เรื่อง 9.1 การเก็บและกักตุนอาหาร
1
  การเก็บและกักตุนอาหาร
หน่วยการเรียนรู้ 10. อาหารจานเดียว
เรื่อง 10.1 อาหารจานเดียว
1
  อาหารจานเดียว
หน่วยการเรียนรู้ 11. ข้าวผัดสามสี
เรื่อง 11.1 ข้าวผัดสามสี
1
  ข้าวผัดสามสี
หน่วยการเรียนรู้ 12. อาหารว่างและเครื่องดื่ม
เรื่อง 12.1 อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1
  อาหารว่างและเครื่องดื่ม
หน่วยการเรียนรู้ 13. ขนมปังหน้าหมูและน้ำอัญชัญมะนาว
เรื่อง 13.1 ขนมปังหน้าหมูและน้ำอัญชัญมะนาว
1
  ขนมปังหน้าหมูและน้ำอัญชัญมะนาว
หน่วยการเรียนรู้ 14. กล้วยฉาบ
เรื่อง 14.1 กล้วยฉาบ
1
  กล้วยฉาบ
หน่วยการเรียนรู้ 15. การจัดสำรับอาหาร
เรื่อง 15.1 การจัดสำรับอาหาร
1
  การจัดสำรับอาหาร
หน่วยการเรียนรู้ 16. ช่อม่วง ขนมไทยสร้างรายได้
เรื่อง 16.1 ช่อม่วง ขนมไทยสร้างรายได้
1
  ช่อม่วง ขนมไทยสร้างรายได้
หน่วยการเรียนรู้ 17. โอกาสของธุรกิจด้านอาหาร
เรื่อง 17.1 โอกาสของธุรกิจด้านอาหาร
1
  โอกาสของธุรกิจด้านอาหาร

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ