ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 36
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. เลขยกกำลัง
เรื่อง 1.1 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
1
  เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
เรื่อง 1.2 รากที่ n ของจำนวนจริง
1
  รากที่ n ของจำนวนจริง
เรื่อง 1.3 จำนวนจริงในรูปกรณฑ์
1
  จำนวนจริงในรูปกรณฑ์
เรื่อง 1.4 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
1
  เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
เรื่อง 1.5 การใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนครั้งที่อยู่ในรูปแบบกรณฑ์ในการแก้ปัญหา
1
  การใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนครั้งที่อยู่ในรูปแบบกรณฑ์ในการแก้ปัญหา
เรื่อง 1.6 บทนิยามและทฤษฎีบทเลขยกกำลังน่ารู้
1
  บทนิยามและทฤษฎีบทเลขยกกำลังน่ารู้
เรื่อง 1.7 โจทย์ปัญหาเลขยกกำลัง
1
  โจทย์ปัญหาเลขยกกำลัง
เรื่อง 1.8 การคิดดอกเบี้ยแบบทบต้น (ปีละครั้ง)
1
  การคิดดอกเบี้ยแบบทบต้น (ปีละครั้ง)
หน่วยการเรียนรู้ 2. ฟังก์ชั่น
เรื่อง 2.1 ฟังก์ชัน ค่าของฟังก์ชัน โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน
1
  ฟังก์ชัน ค่าของฟังก์ชัน โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน (1)
2
  ฟังก์ชัน ค่าของฟังก์ชัน โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน (2)
เรื่อง 2.2 ฟังก์ชันเชิงเส้น และกราฟของฟังก์ชันเชิงเส้น
1
  ฟังก์ชันเชิงเส้น และกราฟของฟังก์ชันเชิงเส้น
เรื่อง 2.3 การใช้ฟังก์ชันเชิงเส้นและกราฟของฟังก์ชันเชิงเส้นในการแก้ปัญหา
1
  การใช้ฟังก์ชันเชิงเส้นและกราฟของฟังก์ชันเชิงเส้นในการแก้ปัญหา
เรื่อง 2.4 ฟังก์ชันกำลังสอง และกราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
1
  ฟังก์ชันกำลังสอง และกราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
เรื่อง 2.5 การใช้ฟังก์ชันกำลังสอง และกราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ในการแก้ปัญหา
1
  การใช้ฟังก์ชันกำลังสอง และกราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ในการแก้ปัญหา
เรื่อง 2.6 ฟังก์ชันขั้นบันได และกราฟของฟังก์ชันขั้นบันได
1
  ฟังก์ชันขั้นบันได และกราฟของฟังก์ชันขั้นบันได
เรื่อง 2.7 การใช้ฟังก์ชันขั้นบันได และกราฟของฟังก์ชันขั้นบันไดในการแก้ปัญหา
1
  การใช้ฟังก์ชันขั้นบันได และกราฟของฟังก์ชันขั้นบันไดในการแก้ปัญหา
เรื่อง 2.8 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
1
  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
เรื่อง 2.9 การใช้ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลในการแก้ปัญหา
1
  การใช้ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลในการแก้ปัญหา
หน่วยการเรียนรู้ 3. ลำดับ
เรื่อง 3.1 ความหมายของลำดับ การหาพจน์ ในลำดับจากพจน์ทั่วไปที่กำหนด
1
  ความหมายของลำดับ การหาพจน์ ในลำดับจากพจน์ทั่วไปที่กำหนด
เรื่อง 3.2 ลำดับเลขคณิต การหาพจน์ในลำดับเลขคณิต พจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต
1
  ลำดับเลขคณิต การหาพจน์ในลำดับเลขคณิต พจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต (1)
2
  ลำดับเลขคณิต การหาพจน์ในลำดับเลขคณิต พจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต (2) ep.21
เรื่อง 3.3 การประยุกต์ของลำดับเลขคณิต
1
  การประยุกต์ของลำดับเลขคณิต ep.22
เรื่อง 3.4 ลำดับเรขาคณิต การหาพจน์ในลำดับเรขาคณิต พจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิต
1
  ลำดับเรขาคณิต การหาพจน์ในลำดับเรขาคณิต พจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิต (1) ep.23
2
  ลำดับเรขาคณิต การหาพจน์ในลำดับเรขาคณิต พจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิต (2) ep.24
เรื่อง 3.5 การประยุกต์ของลำดับเรขาคณิต
1
  การประยุกต์ของลำดับเรขาคณิต ep.25
หน่วยการเรียนรู้ 4. อนุกรม
หน่วยการเรียนรู้ 5. การประยุกต์ของลำดับและอนุกรม
เรื่อง 5.1 ดอกเบี้ยทบต้น
1
  ดอกเบี้ยทบต้น ep.32
เรื่อง 5.2 มูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคต
1
  มูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคต ep.33
เรื่อง 5.3 ค่างวด
1
  ค่างวด ep.34
เรื่อง 5.4 การประยุกต์ของลำดับและอนุกรม
1
  การประยุกต์ของลำดับและอนุกรม (1)
2
  การประยุกต์ของลำดับและอนุกรม (2)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ