ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 97
แผนการสอนโดย ครูวชิรา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูวชิรา สมพงษ์

ครูวชิรา สมพงษ์
ปฐมวัย 2564/1

แผนการสอน อนุบาลปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ