ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 97
แผนการสอน ครูวชิรา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูวชิรา สมพงษ์

ครูวชิรา สมพงษ์
ปฐมวัย 2564/1

แผนการสอน อนุบาลปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวเรา
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ครอบครัวมีสุข
หน่วยการเรียนรู้ 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ฤดูฝน
หน่วยการเรียนรู้ 8. หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ข้าว
หน่วยการเรียนรู้ 10. หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 วันเฉลิมฯ
หน่วยการเรียนรู้ 11. หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 วันแม่
หน่วยการเรียนรู้ 18. หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 คมนาคม

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ