ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 87
แผนการสอน ครูวชิรา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูวชิรา สมพงษ์

ครูวชิรา สมพงษ์
ปฐมวัย 2563/1

แผนการสอน อนุบาลปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ 1. อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ
หน่วยการเรียนรู้ 2. อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 2 โรงเรียนของเรา
หน่วยการเรียนรู้ 3. อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 3 ตัวเรา
หน่วยการเรียนรู้ 4. อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 4 หนูทำได้
หน่วยการเรียนรู้ 5. อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 5 ครอบครัวมีสุข
หน่วยการเรียนรู้ 7. อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 7 ฤดูฝน
หน่วยการเรียนรู้ 8. อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 8 ข้าว
หน่วยการเรียนรู้ 9. อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 9 ปลอดภัยไว้ก่อน
หน่วยการเรียนรู้ 10. อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 10 วันเฉลิมฯ
หน่วยการเรียนรู้ 11. อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 11 วันแม่
หน่วยการเรียนรู้ 12. อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 12 รักเมืองไทย
หน่วยการเรียนรู้ 13. อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 13 ของเล่นของใช้
หน่วยการเรียนรู้ 14. อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 14 ชุมชนของเรา
หน่วยการเรียนรู้ 15. อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก
หน่วยการเรียนรู้ 16. อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 16 ดิน หิน ทราย
หน่วยการเรียนรู้ 17. อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 17 สัตว์น่ารัก
หน่วยการเรียนรู้ 18. อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 18 คมนาคม

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ