ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 87
แผนการสอนโดย ครูวชิรา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูวชิรา สมพงษ์

ครูวชิรา สมพงษ์
ปฐมวัย 2563/1

แผนการสอน อนุบาลปีที่ 3

อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ
อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 3 ตัวเรา
อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 5 ครอบครัวมีสุข

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ