ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 128
แผนการสอนโดย ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง
ครูผู้สอน ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง

ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง
ปฐมวัย 2564/1

แผนการสอน อนุบาลปีที่ 2

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ