ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 96
แผนการสอนโดย ครูพิจิตรา โขงรัตน์
ครูผู้สอน ครูพิจิตรา โขงรัตน์

ครูพิจิตรา โขงรัตน์
ปฐมวัย 2564/1

แผนการสอน อนุบาลปีที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ