ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 86
แผนการสอน ครูพิจิตรา โขงรัตน์
ครูผู้สอน ครูพิจิตรา โขงรัตน์

ครูพิจิตรา โขงรัตน์
ปฐมวัย 2562/1

แผนการสอน อนุบาลปีที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ 1. ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ 3. ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ 4. ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๔
หน่วยการเรียนรู้ 7. ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๗
หน่วยการเรียนรู้ 8. ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๘
หน่วยการเรียนรู้ 11. ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๑๑
หน่วยการเรียนรู้ 14. ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๑๔
หน่วยการเรียนรู้ 16. ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๑๖
หน่วยการเรียนรู้ 18. ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๑๘

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By nut__69 | 15.06.19 | 14,561 21 ปฐมวัย 2562/1
  1. Post By nut__69 | 15.06.19 | 14,561 21 ปฐมวัย 2562/1