ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทองและครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทองและครูวณิดา ต่วนศิริ

ครูสิปปกร ศรีพรหมทองและครูวณิดา ต่วนศิริ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยที่ 2 การเรียงลำดับ
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยที่ 5 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยที่ 6 โปรแกรมกราฟิก

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ