ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์

ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By นางสาว | 03.04.24 | 1,138 3 ภาษาอังกฤษ
  2. Post By นางสาว | 01.05.24 | 827 3 ภาษาอังกฤษ
  3. Post By นางสาว | 28.04.24 | 771 2 ภาษาอังกฤษ
  1. Post By นางสาว | 03.04.24 | 1,138 3 ภาษาอังกฤษ
  2. Post By นางสาว | 01.05.24 | 827 3 ภาษาอังกฤษ
  3. Post By นางสาว | 28.04.24 | 771 2 ภาษาอังกฤษ