ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอนโดย ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์ และครูกมลทิพย์ จำปา
ครูผู้สอน ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์ และครูกมลทิพย์ จำปา
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์ และครูกมลทิพย์ จำปา
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By Sunshine on Friday | 17.07.23 | 936 1 ภาษาอังกฤษ
 2. Post By นางเสาวลักษณ์ | 17.07.23 | 933 3 ภาษาอังกฤษ
 3. Post By Sunshine on Friday | 24.07.23 | 914 0 ภาษาอังกฤษ
 4. Post By Mod | 14.08.23 | 165 6 ภาษาอังกฤษ
 5. Post By Kungking | 17.08.23 | 75 0 ภาษาอังกฤษ
 6. Post By GUEST | 23.08.23 | 62 0 ภาษาอังกฤษ
 7. Post By arnon | 05.09.23 | 60 0 ภาษาอังกฤษ
 8. Post By นางสาว | 20.09.23 | 55 0 ภาษาอังกฤษ
 9. Post By NNT | 20.09.23 | 49 0 ภาษาอังกฤษ
 10. Post By T.เจมส์ | 22.09.23 | 48 2 ภาษาอังกฤษ
 11. Post By มุกดา | 18.09.23 | 45 1 ภาษาอังกฤษ
 1. Post By นางสาว | 20.09.23 | 55 0 ภาษาอังกฤษ
 2. Post By NNT | 20.09.23 | 49 0 ภาษาอังกฤษ
 3. Post By T.เจมส์ | 22.09.23 | 48 2 ภาษาอังกฤษ
 4. Post By มุกดา | 18.09.23 | 45 1 ภาษาอังกฤษ