ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 49
แผนการสอน ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์
ครูผู้สอน ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์

ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Food and Drinks
เรื่อง 1.1 Variety of Food
1
  Variety of Food(2) 2 ธ.ค. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 Variety of Drinks
1
  Variety of Drinks(2) 7 ธ.ค. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 Variety of Food and Drinks Test
1
  Variety of Food and Drinks Test 9 ธ.ค. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 Fruit Variety
1
  Fruit Variety(2) 14 ธ.ค. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 My Favorite Fruit
1
  My Favorite Fruit(2) 16 ธ.ค. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 Fruits and vegetables
1
  Fruits and vegetables (2) 21 ธ.ค. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 Fruit Test
1
  Fruit Test 23 ธ.ค. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 Healthy and Unhealthy
1
  Healthy and Unhealthy(2) 28 ธ.ค. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 Tastes of Food
1
  Tastes of Food(2) 30 ธ.ค. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.10 Making a Drink and a Sandwich
1
  Making a Drink and a Sandwich(2) 4 ม.ค. 64 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.11 Ordering Drinks
1
  Ordering Drinks(2) 6 ม.ค. 64 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.12 Mini Menus
1
  Mini Menus(2) 11 ม.ค. 64 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.13 Choice of Food and Drinks Test
1
  Choice of Food and Drinks Test 13 ม.ค. 64 (มีวีดีโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By punyasrijumpa@gmail.com | 01.11.18 | 1,904 1 ภาษาอังกฤษ