ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 25
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล

ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ 1. ทัศนศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศิลป์สร้างสรรค์
เรื่อง 1.1 ลากเส้นเป็นภาพ
1
  ลากเส้นเป็นภาพ 3 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.2 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.3 ปั้นเส้นเป็นอมยิ้ม
1
  ปั้นเส้นเป็นอมยิ้ม 24 ธ.ค. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 ไอศกรีมหวานเย็น
1
  ไอศกรีมหวานเย็น 7 ม.ค. 64
เรื่อง 1.5 สีสันสัตว์ป่า
1
  สีสันสัตว์ป่า14 ม.ค. 64
เรื่อง 1.6 ฟองสร้างภาพ
1
  ฟองสร้างภาพ 21 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 2. ดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นป.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 2.1 เพลงในชีวิตประจำวัน
1
  เพลงในชีวิตประจำวัน 28 ม.ค. 64 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 การละเล่นของเด็กไทย
1
  การละเล่นของเด็กไทย 4 ก.พ. 64 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 โน้ตดนตรี
1
  โน๊ตดนตรี 11 ก.พ. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 เสียงดนตรี
1
  เสียงดนตรี 18 ก.พ. 64 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 การแสดงบทบาทสมมุติ
1
  การแสดงบทบาทสมมุติ 25 ก.พ. 64 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 ร้องเต้นประกอบเพลง
1
  ร้องเต้นประกอบเพลง 4 มี.ค. 64 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 ภาษาท่าในนาฏศิลป์
1
  ภาษาท่าในนาฏศิลป์(1) 11 มี.ค. 64 (มีสื่่อวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 เพลงพื้นบ้าน
1
  เพลงพื้นบ้าน 18 มี.ค. 64 (มีสื่อวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.9 ดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์
1
  ดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์(1) 25 มี.ค. 64 (มีสื่อวีดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. ทัศนศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศิลป์สร้างสรรค์(Re-run)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By luxkiki35@gmail.com | 18.05.18 | 2,397 14 ศิลปะ
  2. Post By PITAPAN84@GMAIL.COM | 23.08.18 | 1,312 0 ศิลปะ
  1. Post By luxkiki35@gmail.com | 18.05.18 | 2,397 14 ศิลปะ
  2. Post By PITAPAN84@GMAIL.COM | 23.08.18 | 1,312 0 ศิลปะ