ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล

ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาศิลปะ รหัสวิชา ศ11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ
1
  การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ 2 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 เรียนรู้เรื่องเส้น
1
  เรียนรู้เรื่องเส้น 9 ก.ค. 63 (มีใบงานและมีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 เส้นกับจินตนาการ
1
  เส้นกับจินตนาการ 16 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 เส้นแสดงความรู้สึก
1
  เส้นแสดงความรู้สึก 23 ก.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 การ์ตูนวงกลม
1
  การ์ตูนวงกลม 30 ก.ค. 63
เรื่อง 1.6 รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1
  รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 ส.ค. 63
เรื่อง 1.7 ดอกไม้แสนสวย
1
  ดอกไม้แสนสวย 13 ส.ค. 63
เรื่อง 1.8 สีสันสัตว์ทะเล
1
  สีสันสัตว์ทะเล 20 ส.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 สัตว์เลี้ยงที่ฉันชอบ
1
  สัตว์เลี้ยงที่ฉันชอบ 27 ส.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.10 สนุกกับการทดลองสี(พับสี)
1
  สนุกกับการทดลองสี(พับสี) 3 ก.ย. 63
เรื่อง 1.11 สีสันเส้นเสียง
1
  สีสันเส้นเสียง(1) 10 ก.ย. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  สีสันเส้นเสียง(2) 17 ก.ย. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.12 สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว
1
  สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว 24 ก.ย. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.13 ร้องรำทำเพลง
1
  ร้องรำทำเพลง 1 ต.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.14 เสียงดนตรี
1
  เสียงดนตรี 8 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.15 ภาษาท่าในนาฏศิลป์
1
  ภาษาท่าในนาฏศิลป์ 15 ต.ค. 63 (มีสื่่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.16 เพลงพื้นบ้าน
1
  เพลงพื้นบ้าน 22 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.17 การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
1
  การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง 29 ต.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.18 ดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์
1
  ดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์ 5 พ.ย. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.19 นาฏศิลป์พื้นเมืองและนาฏศิลป์ไทยและการอนุรักษ์
1
  นาฏศิลป์พื้นเมืองและนาฏศิลป์ไทยและการอนุรักษ์ 12 พ.ย. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By luxkiki35@gmail.com | 18.05.18 | 2,133 14 ศิลปะ
  2. Post By PITAPAN84@GMAIL.COM | 23.08.18 | 1,142 0 ศิลปะ
  1. Post By luxkiki35@gmail.com | 18.05.18 | 2,133 14 ศิลปะ
  2. Post By PITAPAN84@GMAIL.COM | 23.08.18 | 1,142 0 ศิลปะ