ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
ครูผู้สอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง

ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรุ้ที่ 2 สุขภาพดีชีวีเป็นสุข หน่วยย่อยที่ 3 สุขภาพดีชีวีมีสุข
เรื่อง 1.1 สุขบัญญัติแห่งชาติ
1
  สุขบัญญัติแห่งชาติ (1) 2 ธ.ค. 63
2
  สุขบัญญัติแห่งชาติ (2) 9 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  สุขบัญญัติแห่งชาติ (3) 16 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  สุขบัญญัติแห่งชาติ (4) 23 ธ.ค. 63
5
  สุขบัญญัติแห่งชาติ (5) 30 ธ.ค. 63
6
  สุขบัญญัติแห่งชาติ (6) 6 ม.ค. 64
เรื่อง 1.2 อาการเจ็บป่วย
1
  อาการเจ็บป่วย (1) 13 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  อาการเจ็บป่วย (2) 20 ม.ค. 64
3
  อาการเจ็บป่วย (3) 27 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  อาการเจ็บป่วย (4) 3 ก.พ. 64 (มีใบงาน , ใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 อุบัติเหตุ
1
  อุบัติเหตุ (1) 10 ก.พ. 64 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  อุบัติเหตุ (2) 17 ก.พ. 64
3
  อุบัติเหตุ (3) 24 ก.พ. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  อุบัติเหตุ (4) 3 มี.ค. 64
5
  อุบัติเหตุ (5) 10 มี.ค. 64
เรื่อง 1.4 อาการเจ็บป่วย(Re-run)
1
  อาการเจ็บป่วย (1) 17 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  อาการเจ็บป่วย (2) 24 มี.ค. 64
3
  อาการเจ็บป่วย (3) 31 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  อาการเจ็บป่วย (4) 7 เม.ย. 64 (มีใบงาน , ใบกิจกรรมประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ