ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 39
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม

ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยที่ 1 สินค้าและบริการ
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยที่ 1 สินค้าและบริการ (Rerun)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ