ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 50
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว

ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
1
  เรื่อง ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1) 19 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  เรื่อง ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2) 22 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
3
  เรื่อง ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3) 26 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
4
  เรื่อง ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (4) 29 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
5
  เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1) 2 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2) 5 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
7
  เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3) 9 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
8
  เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (4) 12 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
9
  เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (5) 16 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
10
  เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (6) 19 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
11
  เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1) 23 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
12
  เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2) 26 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
13
  เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3) 30 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By jirarak2524@gmail.com | 21.05.18 | 3,281 7 วิทยาศาสตร์
  2. Post By wilaifo@gmail.com | 05.11.18 | 2,456 2 วิทยาศาสตร์
  1. Post By banana2519@hotmail.com | 15.05.18 | 4,668 20 วิทยาศาสตร์
  2. Post By kwankun90000@gmail.com | 30.05.18 | 4,368 14 วิทยาศาสตร์
  3. Post By wilaifo@gmail.com | 05.11.18 | 3,442 3 วิทยาศาสตร์
  4. Post By jirarak2524@gmail.com | 21.05.18 | 3,281 7 วิทยาศาสตร์
  5. Post By wilaifo@gmail.com | 05.11.18 | 2,456 2 วิทยาศาสตร์