ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 124
แผนการสอน ครูฉันทนา เกษทอง
ครูผู้สอน ครูฉันทนา เกษทอง

ครูฉันทนา เกษทอง
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โรงเรียนของเรา
1
  เรื่อง ฉันรักโรงเรียน (1) 18 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอประกอบการสอน)
2
  เรื่อง ฉันรักโรงเรียน (2) 19 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดอโอประกอบการสอน)
3
  เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่ (1) 20 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบสื่อการสอน)
4
  เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่ (2) 21 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบสื่อการสอน)
5
  เรื่อง วันเปิดเรียน (1) 22 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)
6
  เรื่อง วันเปิดเรียน (2) 25 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)
7
  เรื่อง ปริศนาคำทาย (1) 26 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)
8
  เรื่อง ปริศนาคำทาย (2) 27 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)
9
  เรื่อง มารยาทดี-มีน้ำใจ (1) 28 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)
10
  เรื่อง มารยาทดี-มีน้ำใจ (2) 29 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อ่านเขียนเรียนภาษาไทย
1
  เรื่อง พยัญชนะไทย (1) 1 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)
2
  เรื่อง พยัญชนะไทย (2) 2 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)
3
  เรื่อง อักษรกลาง (1) 4 มิ.ย 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)
4
  เรื่อง อักษรกลาง (2) 5 มิ.ย 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)
5
  เรื่อง อักษรสูง (1) 8 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)
6
  เรื่อง อักษรสูง (2) 9 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)
7
  เรื่อง อักษรต่ำ (1) 10 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)
8
  เรื่อง อักษรต่ำ (2) 11 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)
9
  เรื่อง นี่ของของเธอ (1) 12 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)
10
  เรื่อง นี่ของของเธอ (2) 15 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วาจานั้นสำคัญนัก
1
  เรื่อง สระอะ สระอา 16 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)
2
  เรื่อง สระอะ สระอา 17 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
3
  เรื่อง วาจาผูกมิตร (1) 18 มิ.ย.63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
4
  เรื่อง วาจาผูกมิตร (2) 19 มิ.ย.63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
5
  เรื่อง ทักทายกัน (1) 22 มิ.ย. 63(มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
6
  เรื่อง ทักทายกัน (2) 23 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
7
  เรื่อง พูดเพราะ (1) 24 มิ.ย.63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
8
  เรื่อง พูดเพราะ (2) 25 มิ.ย.63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
9
  เรื่อง ของเธอของฉัน (1) 26 มิ.ย 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
10
  เรื่อง ของเธอของฉัน (2) 29 มิ.ย 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กล่อมลูกด้วยรัก
1
  เรื่อง เจ้าเนื้อละมุน (1) 30 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ