แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย นางสาววัชรี วอนอก ( klumo1@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 26.05.19

  วิชาภาษาไทยหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ป.6 หายไปค่ะ

  ขอบคุณที่รับชม และใช้งาน DLTV ขณะนี้ทางเจ้าหน้ากำลังเร่งดำเนินการ หากแล้วเสร็จจะทำการส่ง Link สำหรับดาวน์โหลดสื่อและแผนการสอนให้อีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ  ***นำส่ง Link แผนการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 https://drive.google.com/drive/folders/10lamA2f64eApgLwiVmDOJL4L3JjSEyrm ขอบคุณคะ


 2. โดย นางพัชนี ผมพันธ์ ( patchaneephompan@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 26.05.19

  อยากได้สื่อการสอนและแผนการสอนภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ชั้น ป. 1 ค่ะ เพิ่งเข้ามายังไม่ทราบว่าจะโหลดได้จากไหนกรุณาแนะนำด้วยค่ะ อยากได้สื่อที่นำมาสอนแล้วทำให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขได้เร็วด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ขออนุญาตแนะนำช่องทางการดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนโดยเข้าศึกาาขั้นตอนได้ที่คะ Link นี้ http://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10111/1001 ขอบคุณคะ


 3. โดย นางพัชนี ผมพันธ์ ( patchaneephompan@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 26.05.19

  อยากได้สื่อการสอนและแผนการสอนภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ชั้น ป. 1 ค่ะ เพิ่งเข้ามายังไม่ทราบว่าจะโหลดได้จากไหนกรุณาแนะนำด้วยค่ะ อยากได้สื่อที่นำมาสอนแล้วทำให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขได้เร็วด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ขออนุญาตแนะนำช่องทางการดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนโดยเข้าศึกาาขั้นตอนได้ที่คะ Link นี้ http://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10111/1001 ขอบคุณคะ


 4. โดย ภาสวร เรือนแก้ว ( happykaenfun@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 25.05.19

  ไม่สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแผนการสอนประจำปีการศึกษา 2562 ได้

  ขอบคุณที่รับชม และใช้งาน DLTV ขณะนี้ทางเจ้าหน้ากำลังเร่งดำเนินการ หากแล้วเสร็จจะทำการส่ง Link สำหรับดาวน์โหลดสื่อและแผนการสอนให้อีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ 


 5. โดย วิไลวรรณ จันทร์พุธ ( hun_toh@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 24.05.19

  ดิฉันได้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING ...และได้ทำแบบทดสอบแล้วค่ะแต่ไม่สามารถค้นหาใบประกาศได้ค่ะ รบกวนทางทีมงานตรวจสอบให้ด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

  แนะนำส่ง E-Mail เพื่อขอทำการเช็คข้อมูลกับทาง สพฐ.ได้ตามกลุ่มของท่านตามรายละเอียดการลงประกาศรายชื่อค่ะ ขอบคุณค่ะ

  แจ้งข้อมูลไปที่ E-mail  ดังต่อไปนี้

  1. ครูระดับปฐมวัย  E-mail : dltv.rechecknerssery@gmail.com

  2. ครูระดับประถมศึกษา  E-mail : dltv.recheckprimary@gmail.com

  3. ครูระดับมัธยมศึกษา  E-mail : dltv.rechecksecondary@gmail.com

  4. ผู้บริหารสถานศึกษา  E-mail : dltv.recheckschooldirector@gmail.com

  5. บุคลากรของ สพท.  E-mail : dltv.recheckSEA@gmail.com