แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย อธิพร ผาสุขถิน ( somjeedzaza@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 17.06.19

  วิชาศิลปะ สาระดนตรีนาฏศิลป์เข้าไปดูย้อนหลังแล้ว บางชั้นเรียนเนื้อหาก็ไปอยู่ที่วิชากอท. บางชั้นเรียนเนื้อหาไม่มี และเนื้อหาไม่ครบค่ะ ทำให้สับสนมากในการเข้าไปเลือกชมย้อนหลัง

  แนะนำตรวจสอบข้อมูลตามตารางออกอากาศของทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างรายวิชา ซึ่งในบางระดับชั้นกลุ่มวิชาอาจมีรายละเอียดต่างกัน ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณคะ (link ตารางออกอากาศ http://www.dltv.ac.th/schedules/)


 2. โดย วรางรัตน์ สลักคำ ( warangratr31@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 16.06.19

  กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง หน่วยที่ 2 ที่ปรับปรุงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ไม่ตรงกับแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2 การดำเนินการของจำนวน หน่วยย่อยที่ 2.1 การบวก การลบ ค่ะ

  ตามหลักสูตรที่มีการปรับปรุงใหม่ ในปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณ แผนการจัดการเรียนรู้จะนำของ สสวท.มาใช้ แนะนำโหลดข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ DLTV จะใช้งานได้ตรงและครอบคลุมตามการเรียนการสอนที่มีการออกอากาศทางช่องของ DLTV คะ ขอบคุณคะ


 3. โดย นายโกวิทย์ ศรีพารา ( srikoko@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 14.06.19

  วีดีโอบทเรียน สะดุดไม่ต่อเนื่อง

  ดำเนินการตรวจสอบไฟล์ VDO บทเรียน ไม่พบปัญหาการใช้งานสะดุดหรือขาดหายไม่ต่อเนื่อง หากปลายทางใช้วิธีการดูผ่านเว็บไซต์ www.dltv.ac.th แนะนำปลายทางตรวจสอบสัญญาณ Internet หรือหากใช้เป็นผ่านกล่องรับสัญญาณ แนะนำตรวจสอบความแรงของสัญญาณ โดยกดปุ่ม Info ที่ตัวรีโมท หากยังพบปัญหาการใช้งาน แนะนำเพิ่มเติมส่งรายระเอียดของปัญหาเข้ามาอีกครั้ง ขอคุณคะ (Link คู่มือการปรับค่ากล่องรับสัญญาณ http://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10011/1001)


 4. โดย นางสาวสุนารี นุชสุ่ม ( sunaree_beer@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 13.06.19

  แผนคณิตศาสตร์ชั้นป.1 ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ และบางหน่วย ก็ไม่มีแผนการสอน ทำให้ไม่สามารถดาวโหลดแผนการสอนได้ รบกวนช่วยแก้ไขด้วยนะคะ

  ขออภัยในความไม่สะดวกคะ เนื่องจากเว็บไซต์คลังสื่อของเรามีการปรับปรุง จึงทำให้บางครั้งไม่สามารถดาวน์โหลดแผนการสอนได้ ขออนุญาตนำส้ง Link เพื่อใช้ในการดาวโหลดวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 คะ https://drive.google.com/drive/folders/1QyHw0_ZPGIKo6xGezc9RCZLBFtgdud6M ขอบคุณคะ


 5. โดย ณิชกาญจน์ สังข์น้อย ( rain_ibm@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 12.06.19

  จะเข้ามาชมวิดีโอการสอนล่วงหน้าเพื่อเตรียมการสอนให้นร.ในชั้นเรียน แต่ไม่สามารถขึ้นได้ ระบบขึ้นว่า "The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported" ลองเข้าทั้งในโน๊ตบุ๊ค และเบราเซอร์ในโทรศัพท์แล้ว เข้าไม่ได้ทั้ง 2 เครื่องเลยค่ะ คิดว่าน่าจะเป็นที่ระบบ ไม่ใช่ตัวฮาร์ดแวร์ของตัวเอง

  จากการตรวจสอบไฟล์การเรียนการสอน ปัจจุบันสามารถเข้ารับชมได้ปกติ แนะนำปลายทางตรวจสอบสัญญาณ Internet หรือตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับชม โดยสามารถทดลอง Restart ตัวเครื่องที่ใช้งานพร้องเข้าเปิดรับชมอีกครั้ง ขอบคุณคะ