แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย ไลลา ยะโกะ ( dadasalam@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 26.07.19

  แผนการสอน คณิตศาสตร์ ป.5 ใน สื่อ 60 พรรษา ไม่ตรงกับที่ออกอากาศในแต่ละวันค่ะ ของแผนการสอนหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  กรณีคุณครูปลายทางใช้งาน DLTV แนะนำให้ดาวน์โหลดสื่อจากหน่วยการเรียนรู้ของครูผู้สอนต้นทาง ตามชั้นเรียน วิชา หน่วยการเรียนรู้ ตามวันที่มีการเรียนการสอนคะ ขอบคุณคะ


 2. โดย ประเชิญ ( its32550@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 24.07.19

  24 กรกฎาคม 2562 ไม่สามารถหาใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของพืช ได้ ขออนุเคราะห์ลิงค์ที่ดาวน์โหลดได้อย่างแท้จริงด้วยครับ ขอบพระคุณครับ (โหลดมาก่อนหน้าไม่ตรงกันครับ http://www.dltv.ac.th/teachplan/lists/5/3000)

  ดำเนินการตรวจสอบ สามารถดาวน์โหลดได้ปกติ ขออนุญาตนำส่ง Link สำหรับดาวน์โหลดใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 คะ http://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/11724 ขอบคุณคะ


 3. โดย สิรภพ ดอนไชย ( art_fs74@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 24.07.19

  ใบงานวิชา กอท. ป.๖ เป็นไฟล์ใบความรู้ บทเรียนของวันที่ ๒๔ ก.ค. ๖๒ พบปัญหาเช้าวันนี้ครับ ๒๔ ก.ค.

  ดำเนินการตรวจสอบ สามารถดาวน์โหลดได้ปกติ ขออนุญาตนำส่ง Link สำหรับดาวน์โหลด วิชา กอท. ป.๖ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 คะ http://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/535 ขอบคุณคะ


 4. โดย วิไลลักษณ์ พานิช ( panich24kat@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 22.07.19

  ไม่สามารถยืนยันการสมัครสมาชิกได้

  ขอบคุณที่ติดตามรับชม DLTV ปัจจุบันหากดำเนินการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว แนะนำปลายทาง นำ Username และ Password ทดลองเข้าใช้งานได้โดยไท้ต้องทำการยืนยันการสมัครสามาชิกผ่าน E-mail คะ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยคะ ขอบคุณคะ


 5. โดย นางสาวเรณู หวังผล ( renu482512@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 22.07.19

  ทำไมดาวน์โหลดอะไรไม่ได้เลยคะ ไม่ว่าจะเป็นแผนการสอน หรือสื่อการสอน หรือใบงาน ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ

  ดำเนินการตรวจสอบ ปัจจุบันสามารถเข้าดาวน์โหลดและเปิดใช้งานได้ปกติ แนะนำปลายทางทดลองเข้าใช้งานอีกครั้ง หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้ รบกวนส่งรายละเอียด Error กลับมาอีกครั้ง พร้อมระบุรายละเอียดว่าเป็นข้อมูลของชั้นเรียนอะไร วิชาอะไรคะ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้คะ ขอบคุณคะ