แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย เสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก ( p_saowapa@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 16.06.20

  ขอเรียนถามเรื่อง ตารางเรียน 1 ก.ค. - 13 พ.ย. 2563 ว่าโรงเรียนจะสามารถ download ได้เมื่อไร เนื่องจาก ขณะนี้ ฝ่ายวิชาการของแต่ละโรงเรียนเตรียมจัดตารางเรียนโดยจะผสมผสานระหว่างการใช้ DLTV ร่วมกับครูผู้สอนของโรงเรียน จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งให้ทราบว่าจะมีตารางเรียนใหม่สำหรับ 1/2563 และขอให้โรงเรียน download ตารางได้ก่อนเปิดเรียน หรือจะยังคงใช้ตารางเหมือนกับช่วงทดลองเรียน
  จึงเรียนมาเพื่อสอบถาม ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินการตรวจสอบปัจจุบันตารางสอนออกอากาศการเรียนการสอน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป อยู่ระหว่างดำเนินการ หากแล้วเสร็จจะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อทราบและสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะ  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 2. โดย นายปริญญา ประเสริฐพงษ์ ( leoindy2527@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 16.06.20

  ตอนนี้ไม่มีครับ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินการติดต่อกลับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แจ้งปัจจุบันสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ DLTV และรับชมการเรียนการสอนได้ปกติตรงตามตารางการเรียนการสอน ขอบคุณค่ะ


 3. โดย อภิญญา คำเหลือ ( apinyacumlua@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 15.06.20

  ทำไมวีดีโอ ...ย้อนหลัง... ของ ม.ปลาย (ม.4 ถึง ม.6) เกือบทุกรายวิชา บางครั้งดูได้ บางครั้งดูไม่ได้ ผมดูผ่านโนตบุค ทั้งเชื่อมสายแลน ทั้งลองไวไฟ ทั้งลองฮอตสปอตของมือถือ บางครั้งดูวีดีโอได้ บางครั้ง ดูไม่ได้เลย แก้ไขยังไงครับ


  ปกติผมเปิดดูย้อนหลัง วิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-6

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จากการตรวจสอบวิดีโอการเรียนการสอนหน้าเว็บไซต์ DLTV ไม่พบปัญหา แนะนำผู้ใช้งานทดสอบความเร็ว Internet ที่ใช้งานเพื่อคุณภาพในการรับชมการเรียนการสอน ขอบคุณค่ะ


 4. โดย ภูวรินทร์ นาคแทน ( poohnt2550@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 15.06.20

  ไม่สามารถเรียนวิทยาศาสตร์ได้

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ติดต่อกลับคุณภูวรินทร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ต้องการรับชมรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบตารางสอนออกอากาศไม่มีรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันดังกล่าว แนะนำรับชมการเรียนการสอนตามวัน รายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ที่ต้องการ ผ่านเมนูการรับชมล่วงหน้าหรือย้อนหลัง ขอบคุณค่ะ


 5. โดย DNA ( dna.36@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 15.06.20

  ทำไมถึงไม่ให้ดาวน์โหลดล่ะค่ะ คนเค้าเรียนไม่ได้ เรียนติดๆขัดๆ งี้เเหละ เพราะคนเข้าถึงมากเกิน ขอคำตอบหน่อยค่ะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ขณะนี้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ งดให้บริการการดาวน์โหลดคลิปวีดีโอการสอนเป็นการชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ