แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย วิไลวรรณ คำมาปัน ( kaikhammapan2514@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 11.11.20

  ทำไมถึงดาวโหลดวีดีโอไม่ได้คะ อยากดาวโหลดไปสอนซ่อมนักเรียนช่วงปิดเทอมที่บ้านไม่มีเน๊ตคะ

  ขณะนี้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ งดให้บริการการดาวน์โหลดคลิปวีดีโอการสอนเป็นการชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 2. โดย อัจฉริยาภรณ์ แดงตะโก ( cahriyaporn@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 03.11.20

  ลืม user และ password ในการเข้าระบบ ระบบว่าส่งข้อมูลมาที่ email แล้วแต่ไม่ได้รับ ค่ะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 3. โดย ณัฐฐาพร กลิ่นขจร ( nattapornbam213@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 03.11.20

  ขอข้อสอบ ทุกกลุ่มสาระ ตั้งแต่ชั้นประถมศีึกษาปีที่ 4 - 6 ขอบคุณคะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการเผยแพร่การเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง ในระดับปฐมวัย ,ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษาตอนต้น และอำนวยความสะดวกในเรื่องของการดาวน์โหลดใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม ตามรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้เท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 4. โดย นางโสรยา พาหวิน ( Soraya02300@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 29.10.20

  วิชาประวัติศาสตร์ไม่มีใบงานตลอดเดือนตุลาคมเลยค่ะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินการติดต่อกลับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เป็นรายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตรวจสอบพบว่าในเดือนตุลาคม ตามกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นวันชั่วโมงสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1/2563 และในชั่วโมงดังกล่าวไม่มีใบงาน มีเพียงสื่อประกอบการสอนและวีดีโอประกอบการสอนเท่านั้น ขอบคุณค่ะ


 5. โดย ปริฉัตร์ ขำสุข ( khunbee_23@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 26.10.20

  ขอข้อสอบ ทุกกลุ่มสาระ ตั้งแต่ชั้นประถมศีึกษาปีที่ 1 - 6 ขอบคุณคะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการเผยแพร่การเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง ในระดับปฐมวัย ,ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษาตอนต้น และอำนวยความสะดวกในเรื่องของการดาวน์โหลดใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม ตามรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้เท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ