แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย นางจุฑาธิป โพธิ์ร่มไทร ( juthathip@skn.go.th ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 23.09.20

  ชั้นป.3 วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไม่มีรายละเอียด สาระสำคัญ จุดประสงค์ตัวชี้วัดและการวัดประเมินผลแขวนค่ะ
  รบกวนขึ้นแขวนให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รายวิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นรายการที่ได้รับจาก สสวท. ปัจจุบัน สสวท. กำลังเร่งดำเนินการผลิตวีดีโอการเรียนการสอนเพื่อให้ทันการสอนออกอากาศของ DLTV และในขณะนี้สสวท.กำลังเร่งทำคู่มือแนวการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ในการจัดการเรียนการสอน เพื่ออบรมครูในเร็วๆ นี้ จึงขอให้ครูปลายทางดูหัวเรื่องและเปรียบเทียบด้วยตนเองก่อน คุณครูปลายทางสามารถดูหัวเรื่องใน VDO นั้นๆ แล้วเทียบเคียงจะพบว่าตรงกับหลักสูตรแกนลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตัวใด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 2. โดย นางสาวนันทิกา นาคฉายา ( nuntika_nakchaya@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 22.09.20

  ตอนนี้เข้าไปดูรายวิชาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของชั้น ป.6 ไม่ได้เลยค่ะ ไม่ทราบว่าจะเข้าดูในช่องทางใดได้บ้างคะ

  เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับหลักสูตรในบางรายวิชา จึงมีความจำเป็นต้องปิดการรับชมย้อนหลังในปีการศึกษาเดิม เพื่อดำเนินการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และหากดำเนินการแล้วเสร็จจะดำเนินการอัพโหลดไฟล์วีดีโอการเรียนการสอนล่วงหน้า ๓ วัน ก่อนการออกอากาศตามตารางการเรียนการสอน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ


 3. โดย พันทิพา พรหมินทร์ ( pantipa393@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 16.09.20

  ทำไมตอนนี้ดาวโหลด VDO การสอน เก็บไว้ไม่ได้คะ บางครั้งเป็นคลิป VDO ให้ดูในชั่วโมงบางครั้งติดขันในเรื่องของการโหลด แต่ถ้าโหลดไว้ในเครื่องจะเร็วกว่า

   ขณะนี้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ งดให้บริการการดาวน์โหลดคลิปวีดีโอการสอนเป็นการชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 4. โดย บุรินทร สุริยะศรี ( burinthorn@hotmil.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 16.09.20

  บทเรียนคณิตศาสตร์ หน่วย ร้อยละและอัตราส่่วน (ออกอากาศปัจจุบัน) ปัญหาที่ประสบคือ เสียงครูผู้สอนไม่ชัดเจน เสียงซ้อน คล้ายเสียงหุ่นยนต์ ฟังเข้าใจยาก ผู้เรียนฟังไม่ชัด ผู้จัดทำบทเรียน น่าจะบันทึกเสียงในรูปแบบปกติ เหมือนหน่วยที่ผ่านมา

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เนื่องจากเป็น Content ที่ได้รับจาก สสวท. สถานีฯจะดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 5. โดย Time kemboo ( prabda31@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 15.09.20

  เข้าชม ล่วงหน้าและย้อนหลังไม่ได้ครับ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินการตรวจสอบปัจจุบันสามารถรับชมได้ปกติ แนะนำเข้าใช้งานอีกครั้ง ขอบคุณค่ะ