แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย อดิศักด์ ( samsiaw34@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 14.07.20

  สอนเร็วมาก นักเรียนไม่ทัน เข้าใจว่านักวิชาการ สสวท.มีความรู้ แต่ยังไม่เข้าใจบริบทของนักเรียนบ้านนอก คือนักเรียนจะไปเร็วไม่ได้ เด็กไม่ทัน เนื้อหาที่ครูสอนใน DLTV (คลิปการสอนเดิม) ดีอยู่แล้ว ทำไมต้องเปลี่ยน จากประสบการณ์การสอนด้วย dltv มาหลายปี ของเดิมดีอยู่แล้ว ครูสอนไม่เร็ว ไม่ช้าจนเกินไป รร.บ้านซำเสี้ยวใช้ dltv มานาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีทุกปี โดยเฉพาะ Onet Nt ผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และมีค่าคะแนนสูงเป็นอันดับต้นๆ ของเขตทุกปี อยากฝากว่านักเรียนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ใช่นักเรียนเก่ง อย่าสอนเร็ว เร็วแล้วเด็กไม่ได้ความรู้ ก็ไม่มีความหมาย เสียเวลาเปล่า DLTV คือสื่อที่ใช่ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก และอีกหลาย ๆ โรงเรียนที่ใช้เป็นสื่อเสริม เราต้องเชื่อมั่นเชื่อใจ มุ่งมั่นในแนวทางของเรา กระแสสังคมเป็นเพียงเสียงสะท้อนให้ปรับปรุงวิธีการทำงาน เราดีอยู่แล้ว ไม่ต้องกลัว ซำเสี้ยว....เชื่อในแนวทางของ DLTV

  ขอบคุณสำหรับคำแนะนำติชม และการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีการศึกษา 1/2563 มีการปรับปรุงหลักสูตรในบางรายวิชา และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อให้การเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรและเป็นปัจจุบัน รายการการเรียนการสอนจึงดำเนินการผลิตโดย สสวท. และส่งให้ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นผู้ดำเนินการเผยแพร่การเรียนการสอน ผู้ใช้งานปลายทางสามารถรับชมการเรียนการสอนย้อนหลังอีกครั้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ DLTV หรือ ช่อง YouTube : DLTV1 Channel - DLTV15 Channel ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 2. โดย นายปรานี เสียงดัง ( praneeseangdung@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 11.07.20

  ชมวีดีโอย้อนหลังวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1ได้ แต่มีข้อความบางส่วนบังหน้าจอ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) แนะนำปรับหน้าจอแสดงผลตามขนาดจอคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน โดย คลิกขวาที่หน้าจอหลังของคอมพิวเตอร์ เลือกเมนู Display Setting > Display resolotion เลือกปรับขนาดการแสดงผลตามหน้าจอที่ใช้งาน ขอบคุณค่ะ


 3. โดย อำนาจ ( denamnartkms@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 10.07.20

  รับชมย้อนหลังไม่ได้ครับ

  ดำเนินการติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แจ้งเป็นการรับชมการเรียนการสอนย้อนหลังผ่านเบราว์เซอร์ Google Chrome แนะนำเปลี่ยนเบราว์เซอร์ ในการใช้งาน เนื่องจากเป็นที่ตัวเบราว์เซอร์ คุณอำนาจแจ้งดำเนินการทดลองใช้งานอีกครั้ง หากยังไม่สามารถรับชมได้สามารถติดต่อกลับได้ที่ 032-515457 ต่อ 1131 ขอบคุณค่ะ


 4. โดย สุภาคินี ศรียงค์ ( janezaa691@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 09.07.20

  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6ไม่มีใบงานและรายการดาวโหลดไม่ถูกต้องของภาคเรียนที่1/2563 ขอบคุณค่ะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีการศึกษา 1/2563 รายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดำเนินการผลิตรายการโดย สสวท. และจัดส่งให้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเผยแพร่ รายการและแบบฝึกหัดบางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 5. โดย นายสุพจน์ สมเพ็ง ( baarrosy2512@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 08.07.20

  ชมย้อนหลังไม่ได้ครับ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินการติดต่อกลับคุณสุพจน์ สอบถามเพิ่มเติมไม่สามารถรับชมย้อนหลังได้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เบื้องต้นดำเนินการตรวจสอบสามารถรับชมได้ปกติ แนะนำคุณสุพจน์ ตรวจสอบความแรงของสัญญาณอินเทอร์เน็ต หากยังไม่สามารถรับชมได้สามารถติดต่อกลับได้ที่ 032-515457 ต่อ 1131 ขอบคุณค่ะ