ด่วน..ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 มิถุนายน 2564 ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

PR&Info dltv | 08 มิ.ย. 2564
770

ด่วน....ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 มิถุนายน 2564

ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครร่วมกิจกรรมส่งผลงานเข้าประกวดเล่าเรื่อง

หัวข้อ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “ เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ ” ด้วยภาษาไทยถิ่น

ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 มิถุนายน 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 090-9527768, 082-9160756 และ 081-8054650

เว็บไซต์โครงการ 

https://eto.ku.ac.th/orst/?fbclid=IwAR0_kIInJvStwnBgBTBLUoinSMcETNCz8axqluuDxYUNQd5NHG0kiZi6H6M