ดาวน์โหลดข้อมูลอะไรได้บ้างบนเว็บไซต์ DLTV

Info-dltv | 11 มิ.ย. 2564
38404

ดาวน์โหลดข้อมูลอะไรได้บ้างบนเว็บไซต์ DLTV

1. ตารางออกอากาศ

2. กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

3. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

4. วิดีโอการเรียนการสอน

5. สื่อประกอบการสอน