ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครร่วมกิจกรรม ส่งผลงานเข้าประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ

PR dltv | 09 มิ.ย. 2564
568

ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  สมัครร่วมกิจกรรมส่งผลงานเข้าประกวดเล่าเรื่อง

หัวข้อ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “ เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ ” ด้วยภาษาไทยถิ่น

ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม  200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 090-9527768, 082-9160756 และ 081-8054650

https://www.kruupdate.com/39194/   และ   http://contestwar.com/contest/15533