ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 07 เม.ย. 2564
673

เรื่อง การจัดซื้อไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือสำหรับนักเรียน จำนวน 24 ชุด โดยวิธีสอบราคา ครั้งที่ 2

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2Q0Sb0T