ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่อง จัดซื้อลิฟต์กระเช้าไฟฟ้าแบบมีล้อเลื่อน

PR&Info dltv | 14 ม.ค. 2564
161

ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เรื่อง  จัดซื้อลิฟต์กระเช้าไฟฟ้าแบบมีล้อเลื่อน จำนวน 1 คัน