ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่อง  จัดซื้อสายกล้องโทรทัศน์ชนิดใยแก้วนำแสง

PR&Info dltv | 14 ม.ค. 2564
109

ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เรื่อง  จัดซื้อสายกล้องโทรทัศน์ชนิดใยแก้วนำแสง

พร้อมเข้าหัวสายสำเร็จ SMPTE แบบ male และ female จำนวน 4 ชุด