สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมยุติการออกอากาศทีวีดิจิตอล ช่อง 37-51 

PR&Info dltv | 17 พ.ย. 2563
3572

สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ยุติการออกอากาศทีวีดิจิตอล ช่อง 37-51 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

สามารถติดตามรับชมช่อง DLTV ผ่านช่องทาง

1. ทีวีดาวเทียม Ku-Band ช่อง 186-200

2. เว็บไซต์ www.dltv.ac.th

3. แอปพลิเคชันApplication DLTV 

4. ยูทูป DLTV1 Channel ถึง DLTV12 Channel