๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

PR&Info dltv | 14 ต.ค. 2563
261

วันที่ ๑๓  ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๖.๓๐ น. นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอหัวหิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พลังมวลชน จิตอาสา และประชาชน ร่วมกิจกรรม “เดินด้วยใจไปบ้านพ่อ” โดยเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือรูปที่มีทุกบ้าน ร่วมออกเดินอย่างสำรวม จากสวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร ไปยังหน้าวังไกลกังวล รวมระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ปีที่ ๔ แห่งการเสด็จสวรรคต

จากนั้น นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธีจุดเทียนยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา ๘๙ วินาที และชมวิดีทัศน์ “สารคดีภาพประกอบเพลง” และร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” และเพลงเทิดพระเกียรติ “เดินตามรอยเท้าพ่อ” และ “รักพ่อไม่มีวันพอเพียง” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเพื่อน้อมรำลึกถึงความทรงจำอันมีค่า ในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ ด้วยเสียงอันดังกึกก้อง สื่อความหมายในการระลึกถึงพระองค์ท่านและตั้งมั่นในการสืบสานพระราชปณิธานเพื่อพระองค์ต่อไป

ในการนี้ นางยุวนิตย์  ศรศิลป์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  นายเกรียงไกร  แสงทอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ  นำคณะเจ้าหน้าที่สถานีฯ  ร่วมกิจกรรมเดินด้วยใจไปบ้านพ่อ และร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกัน

ขอบคุณภาพจากหัวหินบ้านเรา