พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายแจกันดอกไม้

Info-dltv | 28 ก.ค. 2563
240

   วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๓๐ น. นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมด้วยนายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ นำคณะหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วนงาน และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายแจกันดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างพร้อมเพรียงกัน