ดาวน์โหลดตารางออกอากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

Info-dltv | 02 ก.ค. 2563
29045

ตารางออกอากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา " ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 "

สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ คลิก Link ได้ที่นี่ค่ะ

ช่อง 186 DLTV 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่   

ช่อง 187 DLTV 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่   

ช่อง 188 DLTV 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่  

ช่อง 189 DLTV 4 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่   

ช่อง 190 DLTV 5 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่  

ช่อง 191 DLTV 6 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่   

ช่อง 192 DLTV 7 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่   

ช่อง 193 DLTV 8 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่    

ช่อง 194 DLTV 9 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่    

ช่อง 195 DLTV 10 ระดับอนุบาล 1 คลิกที่นี่   

ช่อง 196 DLTV 11 ระดับอนุบาล 2 คลิกที่นี่    

ช่อง 197 DLTV 12 ระดับอนุบาล 3 คลิกที่นี่