การปรับจูน ช่องทางการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)

Info-dltv | 19 พ.ค. 2563
4332

การปรับจูน ช่องทางการเรียนการสอนทางไกล

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)

การอัพเดท OTA อัตโนมัติหรือการ Manual OTA ไม่ยากอย่างที่คิด เพียงทำตามวิธีการง่ายๆ ดังนี้......