๑๐ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Info-dltv | 21 พ.ย. 2562
4552

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

เราสรุปมาเป็น ๑๐ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมูลนิธิ ฯ ฉบับย่อ ให้เข้าใจและจดจำได้ง่าย

คลิกเพื่อรับข่าวสารของมูลนิธิฯ 

(Facebook : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV (ครูตู้ DLTV) , Instagram : krutu.dltv , www.dltv.ac.th , Youtube : ครูตู้ DLTV)