00:00:00
ง23101 การงานอาชีพ ม.3(ต่อ) เรื่อง ช่องทางการจำหน่าย
 
00:30:00
ง23101 การงานอาชีพ ม.3 เรื่อง การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า
 
01:30:00
ไปตามฝัน
 
02:00:00
รอบภูมิภาค
 
02:30:00
รอบรู้ถิ่นไทย
 
03:00:00
รอบภูมิภาค
 
03:30:00
รอบภูมิภาค
 
04:00:00
ก้าวอย่างพอเพียง
 
04:30:00
แผ่นดินทระนง
 
05:00:00
R ไปตามฝัน
 
05:30:00
R รอบภูมิภาค
 
06:00:00
R รอบรู้ถิ่นไทย
 
06:30:00
R ก้าวอย่างพอเพียง
 
07:00:00
R รอบภูมิภาค
 
07:30:00
R รอบภูมิภาค
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ค23102 คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน (3)
 
09:30:00
ว23102 วิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง โครโมโซม ดีเอ็นเอและยีน
 
10:30:00
ว23102 วิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง การค้นพบของเมนเดล
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
E Journey พลังงาน DEDE
 
12:30:00
พ23103 สุขศึกษา ม.3 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลอนามัยแม่และเด็ก
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R ค23101 คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน (3)
 
15:30:00
R ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง โครโมโซม ดีเอ็นเอและยีน
 
16:30:00
R ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง การค้นพบของเมนเดล
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:06:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R พ23101 สุขศึกษา ม.3 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลอนามัยแม่และเด็ก
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R ค23101 คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน (3)
 
21:30:00
R ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง โครโมโซม ดีเอ็นเอและยีน
 
22:30:00
R ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง การค้นพบของเมนเดล
 
23:30:00
R พ23101 สุขศึกษา ม.3 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลอนามัยแม่และเด็ก