00:00:00
ตามอำเภอจาน
 
00:30:00
E Journey พลังงาน DEDE
 
01:00:00
แผ่นดินทระนง
 
01:30:00
อันดามัน
 
02:00:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
02:30:00
The Green Diary season 1
 
03:00:00
ช่างประจำบ้าน
 
03:30:00
ก้าวอย่างพอเพียง
 
04:00:00
รอบรู้ถิ่นไทย
 
04:30:00
ไปตามฝัน
 
05:00:00
รอบภูมิภาค
 
05:30:00
เมืองไทยดี๊ดี
 
06:00:00
R ตามอำเภอจาน
 
06:30:00
R E Journey พลังงาน DEDE
 
07:00:00
R แผ่นดินทระนง
 
07:30:00
R อันดามัน
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
R เพื่อสังคมสันติสุข
 
08:30:00
ค23101 คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง เส้นสัมผัสวงกลม ตอนที่ 4
 
09:30:00
ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต
 
10:30:00
ว23102 วิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
 
11:30:00
The Green Diary season 1
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
พ23101สุขศึกษาม.3 เรื่อง เสนอผลการพัฒนาสุขภาพตนเอง ที่เกิดจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
 
13:30:00
ว23103 เทคโนโลยี ม.3 เรื่อง การเขียนโปรแกรมเกม 1
 
14:30:00
ว23103 เทคโนโลยี ม.3 เรื่อง การเขียนโปรแกรมเกม 2
 
15:30:00
รอบรู้ถิ่นไทย
 
16:00:00
ไปตามฝัน
 
16:30:00
รอบภูมิภาค
 
17:00:00
เมืองไทยดี๊ดี
 
17:30:00
ตามอำเภอจาน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
E Journey พลังงาน DEDE
 
18:30:00
แผ่นดินทระนง
 
19:00:00
อันดามัน
 
19:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
The Green Diary season 1
 
21:00:00
ช่างประจำบ้าน
 
21:30:00
ก้าวอย่างพอเพียง
 
22:00:00
R รอบรู้ถิ่นไทย
 
22:30:00
R ไปตามฝัน
 
23:00:00
R รอบภูมิภาค
 
23:30:00
R เมืองไทยดี๊ดี