00:00:00
สีสันแอฟริกา
 
00:30:00
ภาษาพม่า
 
01:00:00
ขนมไทยอะไรเอ่ย
 
01:30:00
เมืองไทยดี๊ดี
 
02:00:00
พุทธธรรมนำปัญญา
 
02:30:00
แง้มประตูสู่ลาว ปี ๑-๒
 
03:00:00
วิถีอาเซียน
 
03:30:00
รอบบ้านเรา
 
04:00:00
ท่องโลก ๑๐+๑
 
04:30:00
สวัสดีเวียดนาม
 
05:00:00
ภาษาเกาหลี
 
05:30:00
ASEAN FOCUS
 
06:00:00
MON ค22101 คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง การหารพหุนาม (2)
 
07:00:00
MON อ22101 ภาษาอังกฤษ ม.2 เรื่อง Making an Appointment
 
07:30:00
R ASEAN FOCUS
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
MON ว22101 วิทยาศาสตร์ ม.2 เรื่อง สนามแรงโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็ก
 
09:00:00
MON ศ22101 ทัศนศิลป์ ม.2 เรื่อง งานทัศนศิลป์ ในการโฆษณา
 
10:00:00
TUE อ22101 ภาษาอังกฤษ ม.2 เรื่อง Healthy foods
 
11:00:00
TUE ค22101 คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง การหารพหุนาม (2)
 
12:00:00
TUE ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.2 เรื่อง วัฒนธรรมเอเชียกลาง
 
13:00:00
TUE ศ22103 ดนตรี ม.2 เรื่อง การฝึกตบจังหวะ และการอ่าน เขียนโน้ตไทย
 
14:00:00
R ค22101 คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง การหารพหุนาม (2)
 
15:00:00
R อ22101 ภาษาอังกฤษ ม.2 เรื่อง Making an Appointment
 
16:00:00
R ว22101 วิทยาศาสตร์ ม.2 เรื่อง สนามแรงโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็ก
 
17:00:00
R ศ22101 ทัศนศิลป์ ม.2 เรื่อง งานทัศนศิลป์ ในการโฆษณา
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R อ22101 ภาษาอังกฤษ ม.2 เรื่อง Healthy foods
 
19:00:00
เมืองไทยดี๊ดี
 
19:30:00
พุทธธรรมนำปัญญา
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
แง้มประตูสู่ลาว ปี ๑-๒
 
21:00:00
วิถีอาเซียน
 
21:30:00
รอบบ้านเรา
 
22:00:00
ท่องโลก ๑๐+๑
 
22:30:00
สวัสดีเวียดนาม
 
23:00:00
ภาษาเกาหลี
 
23:30:00
ASEAN FOCUS